ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 19.10.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК  https://www.cik.bg/bg/mi2019/documents /Приложение № 7-МИ/

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 25.10.2019 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК /по образец Приложение № 10-МИ/

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

1. В Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 20.10.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 16.00 часа.

2. В кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.