Решения на Общински съвет Мандат 2015-2019

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2015-2019 :

 

 

Протокол №1
от 03.11.2015г. с видеоархив
Протокол №20
Тържествено заседание
от 06.12.2016г. с видеоархив
Протокол №39
от 27.03.2018г. с видеоархив
Протокол №2
от 10.11.2015г. с видеоархив
Протокол №21
от 20.12.2016г. с видеоархив
Протокол №40
от 05.04.2018г. с видеоархив

Протокол №3
от 26.11.2015г. с видеоархив
Протокол №22 
от 11.01.2017г. с видеоархив
Протокол №41
от 24.04.2018г. с видеоархив    
Протокол №4
от 04.12.2015г.  с видеоархив
Протокол №23
от 31.01.2017г. с видеоархив
Протокол №42
от 29.05.2018г. с видеоархив
Протокол №5
Тържествено заседание
от 06.12.2015г. с видеоархив
Протокол №24
от 28.02.2017г. с видеоархив

Протокол №43
от 26.06.2018г. с видеоархив

Протокол №6
от 17.12.2015г. с видеоархив
Протокол №25
от 28.03.2017г. с видеоархив
Протокол №44
от 16.07.2018г. с видеоархив

Протокол №7
от 26.01.2016г. с видеорахив

Протокол №26
от 25.04.2017г. с видеоархив
Протокол №45
от 31.07.2018г. с видеоархив
Протокол №8
от 23.02.2016г. с видеоархив
Протокол №27
от 30.05.2017г. с видеоархив
Протокол №46
от 28.08.2018г. с видеоархив
Протокол №9 
от 29.03.2016г. с видеоархив
Протокол №28
от 27.06.2017г. с видеоархив
Протокол №47
от 18.09.2018г. с видеоархив
Протокол №10
от 26.04.2016г. с видеоархив
Протокол №29
от 25.07.2017г. с видеоархив  
Протокол №48
от 25.09.2018г. с видеоархив
Протокол №11
от 12.05.2016г. с видеоархив
Протокол №30
от 29.08.2017г. с видеоархив
Протокол №49
от 30.10.2018г. с видеоархив
Протокол №12
от 01.06.2016г. с видеоархив 
Протокол №31
от 26.09.2017г. с видеоархив
Протокол №50
от 27.11.2018г. с видеоархив

Протокол №13
от 28.06.2016г. с видеоархив

Протокол №32
от 31.10.2017г. с видеоархив
Протокол №51
Тържествено заседание
от 06.12.2018г. с видеоархив
Протокол №14
от 26.07.2016г.
Протокол №33
от 09.11.2017г. с видеоархив
Протокол №52
от 18.12.2018г. 
Протокол №15
от 23.08.2016г. с видеоархив
Протокол №34
от 28.11.2017г. с видеоархив
Протокол №53
от 29.01.2019г.
Протокол №16
от 30.08.2016г. с видеоархив
Протокол №35
Тържествено заседание
от 06.12.2017г. с видеоархив
Протокол №54
от 26.02.2019г.
Протокол №17
от 27.09.2016г. с видеоархив
Протокол №36
от 19.12.2017г. с видеоархив
Протокол №55
от 26.03.2019г.
Протокол №18
от 25.10.2016г. с видеоархив
Протокол №37
от 30.01.2018г. с видеоархив
Протокол №56
от 30.04.2019г.
Протокол №19
от 29.11.2016г. с видеоархив
Протокол №38
от 27.12.2018г. с видеоархив
Протокол №57
от 28.05.2019г.

свали като pdf разглеждания: 14078 последна промяна: 09:41:08, 18 юни 2019