Административни услуги

Заявяването на е-услуги става чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация на Евротръст.