Икономика и стопански дейности - описание и формуляри

На вниманието на хотелиерите: става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

До Кмета на съответна община формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани от кмета на общината съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели  (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги.

Формулярът се подава до органа по категоризация - по електронна поща [email protected] или на гише в деловодството на Община Бургас.

Единна система за туристическа информация - видеообучения

ЕСТИ - видеообучения    

ИСД №01 - 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

ИСД №02 - 2047 Категоризация на места за настаняване

ИСД №03 - 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

ИСД №04 - 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

ИСД №05 - 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

ИСД №06 - 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

ИСД №07 - 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

ИСД №08 - 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

свали като pdf разглеждания: 13000 последна промяна: 10:41:43, 10 март 2020