Икономика и стопански дейности - описание и формуляри

Единна система за туристическа информация - видеообучения

ЕСТИ - видеообучения    

Електронно подаване на Справки-декларации по чл. 116, ал.3 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

ВРЪЗКА: https://mdt.burgas.bg:8891/pub

ИСД №01 Категоризация на заведение за хранене и развлечение

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Икономика и стопански дейности - Услуга №1

ИСД №02 Категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Икономика и стопански дейности - Услуга №2

ИСД №03 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение

ИСД №04 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване на удостоверение

ИСД №05 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

ИСД №06 Определяне място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

ИСД №07 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

ИСД №08 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

ИСД №09 Потвърждаване или промяна на категория на туристически обект

свали като pdf разглеждания: 11551 последна промяна: 08:39:42, 18 юли 2019