ОДВ №01 Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена