Околна среда - описание и формуляри

ОС №05 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ

ОС №04 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

ОС №03 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост ...

ОС №01 Приемане на декларации за придобиване на куче

ОС №02 Осиновяване на куче от Приют за безстопанствени кучета от Община Бургас

свали като pdf разглеждания: 7570 последна промяна: 15:34:02, 17 юли 2019