Околна среда - описание и формуляри

ОС №01 Приемане на декларации за придобиване на куче

ОС №02 Осиновяване на куче от Приют за безстопанствени кучета от Община Бургас

ОС №03 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост ...

ОС №04 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

ОС №05 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ

свали като pdf разглеждания: 7272 последна промяна: 15:56:58, 17 декември 2018