Околна среда - описание и формуляри

ОС №01 Приемане на декларации за придобиване на куче

ОС №02 Осиновяване на куче от Приют за безстопанствени кучета от Община Бургас

ОС №03 - 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост

ОС №04 - 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

ОС №05 - 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

свали като pdf разглеждания: 8678 последна промяна: 11:39:36, 10 март 2020