Управление на общинска собственост - описание и формуляри

УОС №01 - 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

УОС №02 - 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

УОС №03 - 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

УОС №04 Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост

УОС №05 - 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

УОС №06 - 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

УОС №07 - 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

УОС №08 Обработване на заявление - Декларация за обстоятелствена проверка

свали като pdf разглеждания: 12766 последна промяна: 12:14:51, 10 март 2020