Нормативни документи

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИНИ СРЕДСТВА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Law/default.aspx    

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ (2012-2022)

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАЖДЕТА И СПОРТА

http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Strategies/default.aspx

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП "СПОРТНИ ИМОТИ"

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ НА ГОДИНАТА

свали като pdf разглеждания: 16779 последна промяна: 09:32:15, 14 ноември 2019