Нормативни документи

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА ОБЩИНА БУРГАС 2018 г

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ НА ГОДИНАТА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ (2012-2022)

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАЖДЕТА И СПОРТА

http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Strategies/default.aspx

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Law/default.aspx    

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП "СПОРТНИ ИМОТИ"

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИНИ СРЕДСТВА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ДЮШ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 И ПО ГРУПА МЪЖЕ И ЖЕНИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОРТОВЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ЗА 2018 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

свали като pdf разглеждания: 12832 последна промяна: 15:24:12, 26 ноември 2018