ПРАВИЛНИК 2017

СЕСИЯ 2

ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ КЪМ СЕСИЯ 2

file ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕСИЯ 2 

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

 * Документите за кандидатстване се подават в Заявлението и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

Проектната документация трябва да е придружена със Заявление до Председателя на Общински съвет - Бургас и кратка анотация на проекта.

Периодът за подаване на документи е от 1 до 30 юни 2017 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ СЕСИЯ 2

На заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрените за съфинансиране в Сесия 2/2017 г. следните проектни предложения:

1.      IX-то издание на "Ерата на Водолея" - Фестивал на българския физически и визуален театър и пърформанс - Бургас 2017 на Независима фондация "Театър в куфар";

2.      Поетично-музикален спектакъл за Васил Левски "В паметта на народа"  на Валери Петров Еличов;

3.      "Чрез изкуството да продължиш" на Надя Герасимова Пеовска;

4.      "Бургас, моя любов" на Владимир Иванов Спасов;

5.      "Изворът на нимфите" на СНЦ "Артпиерия";

6.      "Мандала" - съвременен танцов спектакъл на Сдружение "Танц БГ";

7.      "20 години са повод за едно ново начало" на Арт център "Точно време";

8.      Форум "Читалище на открито" на НЧ "Хамалогика 2014".

СЕСИЯ 1

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕСИЯ 1

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община Бургас, в 5 екземпляра, в запечатан плик, с опис на документите вътре, подписани от вносителя.
Проектната документация трябва да е придружена със Заявление до кмета на общината и кратка анотация на проекта.
Периодът за подаване на документи е от 1 до 31 март 2017 година.

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ СЕСИЯ 1

На заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрени за съфинансиране в Сесия 1/2017 г. следните проектни предложения:

1. "Минималистична приказка" на Георги Кирилов Спасов.

2. "Шагуниада - градска музика на Георги Шагунов" на Сдружение "Общество за духовни изяви".

3. "Астрономия на древността - звездите проговарят" на Фондация "По следите на древните".

4. "Camerata Pontika - Класика на брега" на Милена Иванова Вълева.

5. "Хоро е пусто без вас" на СНЦ "Танцов клуб "Чайка" Бургас.

6.  Конкурс за изпълнение на детска песен "Сладкопойна чучулига" на Сдружение "Сладкопойна чучулига".

7. "Първостроителите на бургаската опера" на "НИБ-А-КОНСУЛТ" ЕООД.

свали като pdf разглеждания: 11845 последна промяна: 14:09:33, 21 юли 2017