“ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД е дружество с акционери Община Бургас (49%) и Национална компания индустриални зони 51% със 100% държавен капитал. Нашата основна дейност се състои в изграждане, управление и маркетиране на индустриална зона от съвременен тип.

Ние предлагаме на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от 240 дка. Имотите са с различна големина, от 4 до 30 дка, като вече 30 фирми закупиха терени за индустриални цели.

Показателите на застрояване са както следва:

 • Плътност 60%;
 • Максимална височина на застрояване - до 20м;
 • Кинт - 2.0.

Към настоящия момент разполагаме с осигурена инфраструктура, която включва;

 • Локално пътно платно;
 • ВиК комуникации;
 • Електрозахранване;
 • Улично осветление;
 • Газифициране;
 • Оптична интернет връзка;
 • Противопожарни кранове и паркинг.

Освен това зоната е стратегически ситуирана в непосредствена близост до пътен надлез "Запад" (от ул. "Одрин" до ул. "Крайезерна"), който прави връзката между АМ "Тракия" и Индустриалния парк директна.

Важни транспортни връзки:

 • Пристанище Бургас - 4 км;
 • АМ "Тракия" - 11км;
 • Летище Бургас - 10 км;
 • Товарна гара - 200м;
 • Свободна безмитна зона Бургас - 300м.

ЗА КОНТАКТИ:

Тел. 056/ 820358
e-mail:  contact@industrialpark-burgas.bg

За повече информация посетете страницата на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД: 
http://www.industrialpark-burgas.bg/