“ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД е дружество с акционери Община Бургас (65.95%) и Национална компания индустриални зони 34.05% със 100% държавен капитал. Нашата основна дейност се състои в изграждане, управление и маркетиране на индустриална зона от съвременен тип.

Ние предлагаме на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от 240 дка. Имотите са с различна големина, от 4 до 30 дка, като вече 30 фирми закупиха терени за индустриални цели.

Със собствени средства, изграждаме вътрешна инфраструктура, като пътища, транспортни връзки, пътни отсечки, съществуващи и бъдещи подземни и надземни комуникационни мрежи, пътно подравняване и планове за пътно разположение. 

Във връзка с това, предлагаме на нашите инвеститори: 

 •  Изграждане на инвестиционни проекти;
 • Цялостно проектиране;
 • Продажба и отдаване под наем на индустриални площи;
 • Съдействие при издаването и предвижването на всички необходими документи и разрешителни при реализацията на проекта; 
 • Посредническа дейност, свързана с набирането на подходящ и квалифициран персонал;
 • Правни услуги;
 • Връзка с финансови институции;
 • Достъп до европейско финансиране.

 

Освен това зоната е стратегически ситуирана в непосредствена близост до пътен надлез "Запад" (от ул. "Одрин" до ул. "Крайезерна"), който прави връзката между АМ "Тракия" и Индустриалния парк директна.

Важни транспортни връзки:

 • Пристанище Бургас - 4 км;
 • АМ "Тракия" - 11км;
 • Летище Бургас - 10 км;
 • Товарна гара - 200м;
 • Свободна безмитна зона Бургас - 300м.

ЗА КОНТАКТИ:

Тел. 056/ 820358
e-mail:  [email protected]

За повече информация посетете страницата на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД: 
http://www.industrialpark-burgas.bg/