Управление при кризи, обществен ред и сигурност

ДИРЕКЦИЯ "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"

Адрес: ул."Александровска", 26

Директор: Веселин Василев

Е-mail: [email protected]

Контакти

Определени места за временно настаняване на пострадали при бедствие

Карти с определените места като пунктове за защита на населението при природно бедствие - земетресение

Център за административно обслужване "Възраждане"

Център за административно обслужване "Изгрев"

Център за административно обслужване "Приморие"

Център за административно обслужване "Освобождение"

Център за административно обслужване "Зора"

Център за административно обслужване "Долно Езерово"

КМЕТСТВА

ПЛАН за действие при ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПЛАН за действие при възникване на НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА

ПЛАН за действие при възникване на ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ с отделяне на токсични вещества

свали като pdf разглеждания: 68415 последна промяна: 08:36:55, 18 февруари 2015