ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС ЕООД

Адрес: България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" No 26, ет. 3
тел.: +359 56 907 272, факс: +35956841305

Управител:

Даниела Иванова-Алексиева моб: +359 888 225 390
e-mail: isburgas@abv.bg ivanovadaniela@hotmail.com

 

ДЕЙНОСТ

  • Изграждане, поддържане и управление на информационни системи; 
  • Поддържане на връзка и обмен на информация; поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации;
  • Поддържане на бази от данни, необходими за работата на държавни, общински и частни физически и юридически лица; 
  • Предоставяне на информация на заинтересованите организации разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас; 
  • Извършване на контролни функции по отношение на качеството на информацията; 
  • Организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове;
  • Консултантски и информационни услуги на бизнеса; други услуги свързани с подкрепа на бизнеса.