МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М. ЮЛИ 2017 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М.  ЮЛИ  2017 Г.

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "Неврохирургия"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 01.07.2017 г. до 08.00. на 17.07.2017 г. - денонощно;

2. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 17.07.2017 г. до 08.00 на 25.07.2017 г. денонощно

3.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 25.07.2016 г. до 08.00. на 01.08.2017 г. - денонощно;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.07.2017 г. до 08.00 на 10.07.2017 г. денонощно, нечетни дни   01.07.2017 , 03.07. 2017 г., , 05.07. 2017 г., 07.07. 2017 г., 09.07. 2017 г.,

2.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.07.2017 г. до 08.00 на 10.07.2017 г. денонощно, четни дни   02.07.2017 , 04.07. 2017 г.; 06.07. 2017 г.;08.07. 2017 г.;

3.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 10.07.2017 г. до 08.00 на 13.07.2017 г. денонощно;

4. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 13.07.2017 г. до 08.00 на 24.07.2017 г. денонощно, нечетни дни   13.07.2017 , 15.07. 2017 г., , 17.07. 2017 г., , 19.07. 2017 г., 21.07. 2017 г., 23.07. 2017 г.,

5.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 14.07.2017 г. до 08.00 на 24.07.2017 г. денонощно, четни дни   14.07.2017 , 16.07. 2017 г., , 18.07. 2017 г., 20.07. 2017 г., , 22.07. 2017 г.,

6.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 24.07.2017 г. до 08.00 на 27.07.2017 г. денонощно;

7. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.07.2017 г. до от 08.00 на 28.07.2017;

8.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас  - от 08.00 на 28.07.2017 г. до 08.00 на 29.07.2017 г. денонощно;

9. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.07.2017 г. до 08.00 на 30.07.2017 г. денонощно;

10.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас  - от 08.00 на 30.07.2017 г. до 08.00 на 01.08.2017 г. денонощно;

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.07.2017 г. до 08.00 на 21.07.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.07.2017 г до 08.00 ч. на 01.08.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност  "УРОЛОГИЯ"

 

1.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.07.2017 г. до 08.00 на 10.07.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 10.07.17 г. до 08.00 ч. на 14.07.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 14.07.2017 г. до 08.00 на 01.08.2017 г. денонощно;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М. ЮНИ 2017 Г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Неврохирургия"

 

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00. на 12.06.2017 г. - денонощно;

 

2. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 20.06.2017 г. денонощно

 

3.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 20.06.2016 г. до 08.00. на 01.07.2017 г. - денонощно;  

 

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно, нечетни дни   01.06.2017 , 03.06. 2017 г., , 05.06. 2017 г., 07.06. 2017 г., 09.06. 2017 г., 11.06. 2017 г.,

 

2.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно, четни дни   02.06.2017 , 04.06. 2017 г.; 06.06. 2017 г.;08.06. 2017 г.;10.06. 2017 г.;

 

 

3.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г. денонощно;

 

4. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г. денонощно, нечетни дни   15.06.2017 , 17.06. 2017 г., , 19.06. 2017 г., , 21.06. 2017 г., 23.06. 2017 г., 25.06. 2017 г.,

 

5.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г. денонощно, четни дни   16.06.2017 , 18.06. 2017 г., , 20.06. 2017 г., , 22.06. 2017 г., 24.06. 2017 г.;

 

6.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 26.06.2017 г. до 08.00 на 29.06.2017 г. денонощно;

 

7.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 29.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г. денонощно;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1 УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г. денонощно;

 

2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 23.06.2017 г. -  между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

3. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.06.2017 г до 08.00 ч. на 01.07.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност  "УРОЛОГИЯ"

 

1.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г. денонощно;

 

2. УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 12.06.17 г. до 08.00 ч. на 16.06.17 г.денонощно;

 

3. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г. денонощно;

свали като pdf разглеждания: 9895 последна промяна: 16:38:29, 30 юни 2017