РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М. АВГУСТ 2017 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М. АВГУСТ   2017 Г.

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Неврохирургия"

1. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00. на 09.08.2017 г. - денонощно;

2.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 09.08.2016 г. до 08.00. на 01.09.2017 г. - денонощно;  

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно, нечетни дни   01.08.2017 , 03.08. 2017 г., , 05.08. 2017 г., ,

2.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно, четни дни   02.08.2017 , 04.08.2017 г.; 06.08. 2017 г.;

3.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 07.08.2017 г. до 08.00 на 10.08.2017 г. денонощно;

4.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 10.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г. денонощно, четни дни 10.08.2017 г. , 12.08.2017 г. , 14.08.2017 , 16.08. 2017 г., , 18.08. 2017 г., 20.08.2017 г.

 5. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 11.08.2017 г. до 08.00 на 20.08.2017 г. денонощно, нечетни дни  11.08.2017 , 13.08.2017 , 15.08.2017 г., , 17.08. 2017 г., , 19.08.2017

6.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 21.08.2017 г. до 08.00 на 24.08.2017 г. денонощно;

7.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.08.2017 г. до 08.00 на 31.08.2017 г. денонощно, четни дни   24.08.2017 , 26.08.2017 г.; 28.08. 2017 г.; 30.08. 2017 г.;

8. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.08.2017 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. нечетни дни  25.08.2017 , 27.08.2017 , 29.08.2017 г., , 31.08. 2017 г.;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1 УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.08.2017 г до 08.00 ч. на 01.09.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност  "УРОЛОГИЯ"

1.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 07.08.17 г. до 08.00 ч. на 11.08.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 11.08.2017 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. денонощно;