ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

ЗАПОВЕД №3246/11.11.2016г. ЗАКРИВАНЕ на избирателна секция № 02-04-00-339 Многопрофилна болница за активно лечение „Лайф хоспитал“ ЕООД, гр.Бургас

ЗАПОВЕД №3162/01.11.2016г.

ЗАПОВЕД КОРЕКЦИЯ НА ЗАПОВЕД №2444/15.09.2016г.

ЗАПОВЕД КОРЕКЦИЯ НА ЗАПОВЕД №2444/15.09.2016г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

свали като pdf разглеждания: 9039 последна промяна: 16:22:12, 11 ноември 2016