Работно време

Работно време с граждани

  • в Център за административно обслужване - от 8.30 до 18 ч.
  • по ЦАУ

- административно обслужване и приходи
от понеделник до четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 16.30 ч.
всеки петък и последния ден от месеца 13.15 ч. до 16.30 ч.

- главни експерти "АС"
четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

- технически служби
понеделник до петък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

ПРИЕМНИ ДНИ

  • ДИМИТЪР НИКОЛОВ - Кмет на Община Бургас, всяка седмица, в ден според програмата му, за който записалите се предварително се уведомяват;

Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише "Информация" №5, както следва :

За кмет на Община Бургас - четвъртък от 8.30ч. до 12.00ч.;

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на кмета на Община Бургас - в петък до 12.00 часа.

 

  • ЗАМ.КМЕТ по Европейски политики, околна среда - Руска Бояджиева

Приемно време: Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

  • ЗАМ.КМЕТ по Култура и Образование - Йорданка Бенова-Ананиева

Приемно време: Четвъртък от 14.00 ч.

  • ЗАМ.КМЕТ по Финанси, бюджет и икономика - Красимир Стойчев

Приемно време: Сряда от 14.00 ч. 

  • ЗАМ.КМЕТ по Здравеопазване, социални дейности и спорт - д-р Лорис Мануелян

Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

  • ЗАМ.КМЕТ по Устройство на територията и строителство - инж.Чанка Коралска

Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

*** Записване за приемните дни за зам.-кметове се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише "Информация" №5, както следва :

За зам.-кметове - ежедневно - в рамките на работното време на ЦАО.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.

 

 

  • Направление "Строителство, архитектура и устройство на територията" в Община Бургас

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

  • Управление на общинска собственост

Вторник от 09.00 ч. до 17.00 ч.

свали като pdf разглеждания: 60912 последна промяна: 15:35:53, 02 февруари 2016