Енергийна ефективност

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ТД НА НАП-БУРГАС (УЛ. "ЦАР ПЕТЪР" №5Б)

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "B" в сграда на ТД на НАП, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5Б.В проекта са идентифицирани и следните специфични цели: ► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградата на ТД на НАП;► Подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС-ЕТАП 2

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас.В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас:► Ефективно използване на енергията в 11 многофамилни жилищни сгради в град Бургас;► Повишаване качеството…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА РСПБЗН-БУРГАС

Основна цел: Повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "В" в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас. За постигане на основната цел на проектното предложение са дефинирани следните специфични цели:► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградите на РСПБЗН-Бургас.► Подобряване комфорта на…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС НА УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:√ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на "B";√ Спестяване на 1 153 128 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 60,4%;√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 297,38 т/г. спестени емисии на CO2;√ Подобряване комфорта на работещите и…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас:► Ефективно използване на енергията в 10 многофамилни жилищни сгради в град Бургас;► Повишаване качеството…

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. БУРГАС, Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Интернет страница на проекта: www.energygrants-burgas.eu Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен и споделяне на добри европейски практики. Специфични цели:► подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни…

РЕГИОНИ С ПАСИВНИ СГРАДИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (PASSREG)

Цели на проекта:► да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони;► да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници;► анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури;► адаптация на успешни модели към различните регионални условия;► разработване и популяризиране на добри практики. Статус: Приключил Постигнати…