Културна инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал. Специфични цели:► Да се насърчат и развият културните ценности и изяви на населението чрез модернизиране културната инфраструктура на сградите на Младежки Културен Център, Сцена на открито "Охлюва" и Културен Център "Морско Казино" в гр. Бургас;►Да се създадат…

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ

Интернет сайт: www.greencorridors.burgas.bg Специфичните цели на проекта са въвеждане на иновативен съвместен подход за управление на природните и културно-историческите ресурси допринасящи за повишаване качеството на живот.Основният резултат на проекта е създаването на мрежа от "зелени коридори" обединяващи ключови елементи на природно, културно-историческото наследство в трансграничния регион. Мрежата служи за платформа…