Планове

План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Бургас

file План за действие

Аспекти на околната среда по ИСУКОСИС - ISO 14001

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 – 2020

Oперативен план за действие при замърсяване на въздуха

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и  други фактори

свали като pdf разглеждания: 17569 последна промяна: 13:31:07, 19 май 2016