Програми

Отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Общинска програма за управление на отпадъците

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016-2020 г.

Актуализирана Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас

Стратегическа карта за шума

свали като pdf разглеждания: 23485 последна промяна: 14:14:31, 29 октомври 2018