Програми

Отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Общинска програма за управление на отпадъците

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016-2020 г.

Актуализирана Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас

Стратегическа карта за шума

свали като pdf разглеждания: 30181 последна промяна: 17:03:23, 21 април 2020