Програми

Отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за подобряване качеството на въздуха в Община Бургас

Общинска програма за управление на отпадъците

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016-2020 г.

Актуализирана Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас

Стратегическа карта за шума

свали като pdf разглеждания: 26673 последна промяна: 09:41:28, 17 април 2019