РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРЕН ДОМ НА НЕФТОХИМИКА

Временно дейността на Културен дом на Нефтохимика е преустановена, поради стартирал ремонт на сградата по проект:

"Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим".
Проектът ще бъде реализиран чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, финансов инструмент "Фонд за устойчиви градове" и собствен принос на Община Бургас