ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

РИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати, както следва:  дата час място СИК от - до 17.03.2017 18,00 зала "Лукойл - Нефтохим"   ЦАУ "Възраждане" 74 - 147  кв. Горно Езерово 148 - 150 Допълнителни секции +334+336   20.03.2017 18,00 зала "Лукойл - Нефтохим"   ЦАУ "Приморие" 1 - 71 кв. Крайморие  72 - 73 Допълнителни секции +329+335 ЦАУ "Долно Езерово" 309 - 315 съставни селища на община Бургас 316 - 328…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони: - до 24.03.2017 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739; - на 25.03. и 26.03.2017 г. в Транспортна къща на…

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ по следните начини: - на безплатен телефон - 0800 191 88;- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел ПАРЛАМЕНТАРНИ…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 11.03.2017 г. до 18:00 часа /. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 11.03.2017 г. включително) в писмена форма чрез: • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;• факс - 056 840201;• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/•…

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение №10-НС. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица, на основание попълнено заявление за гласуване…

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 8-НС/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.03.2017 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: http://www.cik.bg/f/r740  /Приложение № 8-НС/  Същите са на разположение…