Енергийна ефективност

План за енергийна ефективност - Община Бургас

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

свали като pdf разглеждания: 2829 последна промяна: 16:56:14, 28 юли 2017