Електронни услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Бургас

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

Интегриран геопортал на Община Бургас

ИНТЕГРИРАН ГЕОПОРТАЛ НА ОБЩИНА БУРГАС

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

Справка за финансови задължения към Община Бургас

Справка за финансови задължения към Община Бургас

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС -МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Записване и плащане в детски градини и ясли

Записване в детски градини

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Записване в първи клас

Електронна система за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Справка за административните регистри на Община Бургас

Справка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления

Категоризация

Временни обекти и реклами

ТАКСИТА

Етажна собственост - сдружения

Етажна собственост - общи събрания

Справки-декларации по чл. 116, ал.4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

Електронни услуги за туристически обекти

За да използвате електронната услуга посетете сайта на адрес: https://mdt.burgas.bg:8891/pub

Изисквания за ползване на услугата:
Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

Публичен регистър

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

Общинска собственост

Справка за общинска собственост

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЗНЕС КАРТА БУРГАС

БИЗНЕС КАРТА БУРГАС

Платформа показваща подробна картина на бизнес сектора в Бургас.
https://www.businessmap.burgas.bg/bg

Електронни услуги на НОИ

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от главното меню - "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

Национална агенция по приходите

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

Национален концесионен регистър

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

свали като pdf разглеждания: 384118 последна промяна: 12:34:15, 12 декември 2018