Електронни услуги

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Административни услуги

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до информация
Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
Предоставяне на информация за повторно използване
Списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас
Данни в отворен формат

https://www.burgas.bg/bg/info/index/33

ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Данни в отворен формат

Публикувани данни в отворен формат

Регистри на Община Бургас

https://data.egov.bg/organisation/cbf41545-cc03-4d36-ac03-ccb747d89912/datasets

КАРТИ НА БУРГАС

Карти на Бургас

КАРТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

- Интегриран геопортал на Община Бургас

- Карта на местата с безжичен интернет в Община Бургас

СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ОБЩИНА БУРГАС

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Справка  за финансови задължения

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС -МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

КАЛКУЛАТОР ЗА ДАНЪК ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3.5 ТОНА

 Калкулатор за данък за леки и товарни автомоболи 3.5 тона

Чрез калкулатора всеки собственик може да се ориентира какви стойности на данък МПС се получават за автомобила му.

https://cartax.uslugi.io

ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Eлектронна система за записване в детски градини и ясли

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Eлектронна услуга за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ОБЕДНО МЕНЮ В УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ

Обедно меню в ученически столове

Менюто за обяд на учениците в столовете на територията на град Бургас е на адрес: www.e-stol.com/home/month, като тук е достъпна само информация за предлаганите  ястия.

При желание да направите поръчка за храна за своето дете или да разгледате цените, то трябва първо да си направите регистрация на адрес www.e-stol.com/register и след като се логнете в системата ще получите пълен достъп.

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

правка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления
Категоризация
Временни обекти и реклами
Таксита
Етажна собственост - сдружения
Етажна собственост - общи събрания

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публичен регистър на базовите станции

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистри на общинска собственост

Регистри на общинска собственост

БИЗНЕС КАРТА БУРГАС

БИЗНЕС КАРТАТ НА БУРГАС

Платформа показваща подробна картина на бизнес сектора в Бургас.
https://www.businessmap.burgas.bg/bg

ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ В БУРГАС

ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ В ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ БУРГАС

Eлектронна платформа за достъп в реално време до полезна информация за градския транспорт през електронни устройства с операционна система Андроид и Уиндоус. 

https://www.a2b.burgasbus.com/

ИНТЕРАКТИВНА 360° ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА НА НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИМИ ОБЕКТИ В ГРАДА

Виртуална разходка в Бургас

Невероятният чар на Бургас, неговата впечатляваща архитектура и нова градска визия, реконструираното ларго, колоритните малки улички, интересни места, романтични локации и морски пейзажи - те вече са достъпни на един клик разстояние - www.vrburgas.com.

Електронни услуги на НОИ

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от главното меню - "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

Национална агенция по приходите

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

Регистър на обществените поръчки

Посетете страницата на адрес: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1494/41297

Национален концесионен регистър

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

свали като pdf разглеждания: 426552 последна промяна: 15:22:10, 21 април 2020