Електронни услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Бургас

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕОДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

Интегриран Гео Портал

ИНТЕГРИРАН ГЕОПОРТАЛ НА ОБЩИНА БУРГАС

Справка за заведен документ в Община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

Справка за финансови задължения към Община Бургас

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС -МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Записване в детски градини и ясли

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Записване в първи клас

Електронна система за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Справка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС
Уведомления
Разрешителни
Временни разрешения
СПРАВКА ЗА ТАКСИТА

Справки-декларации по чл. 116, ал.4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

Електронна система

За да използвате електронната услуга посетете сайта на адрес: https://mdt.burgas.bg:8891/pub

Изисквания за ползване на услугата:
Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

Регистър на сдруженията съгласно Закон за управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията

Общинска собственост

Имотен регистър

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър на преместваеми обекти

Регистър на преместваеми обекти

Регистър на всички разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Бургас.

 

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво - "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

свали като pdf разглеждания: 339755 последна промяна: 11:37:09, 13 ноември 2017