Електронни услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Бургас

add602dfafc76afb6b423cf97877f48e.jpg

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕОДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

Интегриран геопортал на Община Бургас

fefd39e95f9523eefd6a4301b587e675.jpg

ИНТЕГРИРАН ГЕОПОРТАЛ НА ОБЩИНА БУРГАС

Справка за заведен документ в Община Бургас

8f849d411b1b3030216184c39b3f3cc9.jpg

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 

Справка за финансови задължения към Община Бургас

7f3132d96f2e2750e36063dcdd841564.jpg

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС -МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Записване в детски градини и ясли

d911954adf51fd043ab935964d3998c7.jpg

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Записване в първи клас

bbe3d18c9a4e7f9c857c7d92fa44f954.jpg

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Справка за административните регистри на Община Бургас

44817e25eda421e038d2a50b9ac98ede.jpg

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления

Категоризация

Временни обекти и реклами

ТАКСИТА

Етажна собственост - сдружения

Етажна собственост - общи събрания

Справки-декларации по чл. 116, ал.4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

e186318578f3ab3eb13fd0f2baca4736.jpg

За да използвате електронната услуга посетете сайта на адрес: https://mdt.burgas.bg:8891/pub

Изисквания за ползване на услугата:
Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата.

Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

bd64c9b7d77bc6090569be41ed3eef87.jpg

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.

Общинска собственост

9be2e7a5982155f56ce9b061564aa7c2.jpg

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Електронни услуги на НОИ

43ab87ecbdadcec2c38283f691b6b51f.png

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво - "Е-услуги"

Електронни услуги на НАП

cf2f8ef2134a9e9051a9aae37f8c2db7.png

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

Регистър на обществените поръчки

e3ef8bad8b09c3d00b89b7b2e43d2bdf.png

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

Национален концесионен регистър

7018a941551169cab587f6216c7c03bd.png

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

свали като pdf разглеждания: 347612 последна промяна: 12:21:40, 17 януари 2018