ПРАВИЛНИК 2018

СЕСИЯ 2

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

 * Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

Периодът за подаване на заявления за Сесия 2 от 2018 година е 1-30 юни 2018 година.

 

На 23.07.2018 г. на заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрените за съфинансиране в Сесия 2/2018г. следните проектни предложения:

1.Заявление №08-00-7557/18.06.2018 г. от Неделина Роселинова Младенова,

Проект: "Родено в пясъка";

2.Заявление №08-00-7581/26.06.2018 г. от Сдружение с нестопанска цел "Кукери кавакли"

Проект: концерт - спектакъл "Зимна приказка"

3.Заявление №08-00-7582/27.06.2018 г. от НЧ "Любен Каравелов 1940" Бургас,

Проект: "С песен и любов за Нина Матева";

4.Заявление №08-00-7586/28.06.2018 г. от Руслан Димитров Карагьозов,

Проект: "Тоя влак за Бургас" видеоклип и представяне на песента по стихове на Христо Фотев;

5.Заявление №08-00-7588/28.06.2018 г. от Милена Радославова Добрева - председател на Сдружение "Арт мюзик",           

Проект: Албум - Вокален ансамбъл "Фортисимо";

6.Заявление №08-00-7594/29.06.2018 г. от Българска фондация Биоразнообразие - клон Странджа,

Проект: "Светлина в солта".

 

 

СЕСИЯ 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

 

Периодът за подаване на заявления за Сесия 1 от 2018 година е 1-30 март 2018 година

 

На 19.04.2018г. на заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрените за съфинансиране в Сесия 1/2018г. следните проектни предложения:

 

  1.Заявление № 08-00-7207/20.03.2018 г. от Пламен Христов Андреев, Театър "ТРИО"
  Проект - театрална постановка  "Повече от магия";
  2.Заявление № 08-00-7218/26.03.2018 г., Георги Василев Русев
  проект: "Na onda da musica Portuguesa" ("На вълните на португалската музика") Концерт-спектакъл;
  3.Заявление № 08-00-7228/27.03.2018 г., Росен Илинов Сеновски,
  Проект: "Гласове от залива" Луксозен алманах +2 бр. компактдиск;
  4.Заявление № 08-00-7229/27.03.2018 г., "Арт мюзик ателие" ООД
  Проект: Късометражен филм "Поробени";
  5.Заявление № 08-00-7230/27.03.2018 г., Мария Стефанова Съботинова            
  Проект: "Голяма";
  6.Заявление № 08-00-7239/28.03.2018 г., Сдружение "Сладкопойна чучулига" Проект: Конкурс за изпълнение на детска песен "Сладкопойна чучулига" и конкурса за детска рисунка "Нарисувай ми песен";
  7.Заявление № 08-00-7246/28.03.2018 г., Народно читалище "Христо Ботев 1937"
  Проект: "Вълшебна ваканция в приказка";
  8.Заявление № 08-00-7249/29.03.2018 г., Съюз на моряците ветерани - Бургас,
   Проект: Видеоклип на песента "Капитане";
  9.Заявление № 08-00-7256/30.03.2018 г., Сдружение "ТАНЦ БГ", Проект: "Дни на Африка в България"
  10.Заявление № 08-00- 7262/30.03.2018 г., СНЦ "Солени ветрове"
  Проект: Летни празници на изпятата поезия "Солени Ветрове" - юбилейно издание

 

свали като pdf разглеждания: 4352 последна промяна: 12:09:17, 26 юли 2018