Паспортизиране на паметниците и скулптурите в "Приморски парк" и "Парк Езеро"