ЛЕТНИ ЗАНИМАЛНИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СУ "Св.св. Кирил и Методий"

 

Детски летен център "Вълшебно лято" за ученици от I до IV клас през учебната 2018/2019 г.;

 

Организатор -  Училищно настоятелство към СУ "Св.св. Кирил и Методий";

 

Период на занятията - 1 юни до 31 юли 2018 г.;

 

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята- участието на децата и учениците в ДЛЦ "Вълшебно лято" се реализира чрез подаване на заявление от родителите в канцеларията на училището. При приемането на всяко дете се попълва информационна карта за лични данни, здравословно състояние на детето и информирано съгласие за провеждане на екскурзии и посещаване на обекти извън сградата на училището. Провежданите занятия са под формата на забавления и развлечения, творчески занимания, посещение на културни институции, спортни мероприятия, езиково обучение, екскурзии. Занятията са полудневни или целодневни /по желание на родителите/ и за тях се заплаща такса. Училището предлага организирано обедно хранене срещу допълнително заплащане. За повече информация - Дорена Киндалова - 0 887 177 390.

 

 

СУ "Епископ Константин Преславски" 

 

Лятна занималня за ученици от I до IV клас през учебната 2018/2019 г.;

Период на занятията - 1 юни до 31 юли 2018 г.; 

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята -  в ст.№ 24 - втори етаж в училището (технически организатор) в срок до 31.05.2018 г. между 08,00 и 16,30 ч. Ще бъдат прилагани правилата, приети за 2017 г. Повече информация за реда и организацията на лятната занималня може да бъде получена на електронната страница на училището.

 

СУ "Константин  Петканов"

Безплатна лятна занималня за ученици от I до IV клас през учебната 2018/2019 г.;

 

Период на занятията - 01.06. до 31.07.2018 г.;

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята-  желаещите родители подават заявление до директора на училището до 25.05.2018 г. На 28.05.2018 ще се изнесат списъците на сформираните групи. Лятната занималня ще е целодневна /по желание на родителите/ от 8:00 до 17:00 часа.  Училището предлага организирано обедно хранене срещу заплащане /по желание на родителите/.

 

СУ "Добри Чинтулов"

Лятна занималня за ученици от I и II клас през учебната 2018/2019 г.; 

Период на занятията - 04.06. до 29.06.2018 г.;

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята-  желаещите родители подават заявление при класните ръководители на I и II клас;

 

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

Лятно училище за ключови компетентности за деца и ученици от ПГ и 1-ви кл.;


Период на занятията -  04-29.06.2018г. и 03-14.09.2018г. От 18.06 до 29.06 ще бъдат разкрити и групи за ученици от 5. клас;

 

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята- записването се извършва чрез подаване на заявление по електронен път между 20 и 25.05.2018г., като при сформиране на групите предимство ще имат възпитаниците на училището.

Училището за ключови компетентности ще бъде с целодневна организация от 8:00 до 17:00 часа и ще включва проектнобазирани занимания, които развиват уменията за общуване на роден и чужд език, математическата и дигиталната грамотност, културните и гражданските инициативи, екологичното съзнание.

Наред със занятията в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" се предвиждат и изнесени обучения, в рамките на които участниците прилагат наученото по интегриран начин, изследвайки и откривайки света около тях. Повече информация и актуална програма на лятното училище ще бъдат публикувани на www.ouagk.com и на  Фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/kodzhakafaliyataschool/. 

 

ОУ "Св. Климент Охридски" 

Лятна занималня за ученици от I до IV клас през учебната 2018/2019 г. от училището. При наличие на свободни места ще бъдат приемани ученици от други училища.

Период на занятията - 04.06. до 30.06.2018 г.;

 

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята - записването се осъществява чрез попълване и подаване на декларация и заявление по образец, които са публикувани на електронната страница на училището, от 08.30 до 17.00 ч.

 

Срок за подаване на документи - до 31 май 2018 г. На 31 май 2018 г. ще се проведе Родителска среща в ОУ "Св. Климент Охридски", Многофункционална зала, 2-ри ет. за изясняване на допълнителни въпроси. 

 

НБУ "Михаил Лъкатник" 

Детски летен център "Алиса в страната на чудесата" за ученици от I до IV клас през учебната 2018/2019 г.; 

Организатор -  Училищно настоятелство към НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас;

Ред и начин за подаване на заявления за включване в групите на занималнята участието на децата и учениците в ДЛЦ "Алиса в страната на чудесата" се реализира чрез подаване на заявление до председателя на УН към НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас.