ЛЕТНИ ЗАНИМАЛНИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

,