СХЕМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ