Обединено училище

 

кв. Рудник, общ. Бургас, ул. "П. Р. Славейков" №1
Директор: Димитър Станчев
Тел. 05518 2218
Канцелария: 05518 2236
e-mail: svetikliment_rudnik@abv.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: 
www.ko-rudnik.com

ОУ "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник