ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Уважаеми учители, можете да направите регистрация за конференцията на долупосочения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZn9WWr0Rx5W4_a_Dj_-43dxsNXuH6Yr0TNKmocoxnDqRvOw/viewform

*Целта на конференцията е да се предостави възможност учителите да представят добри практики при обучението на учениците в първи клас, да обменят информация и опит със свои колеги и да набележат нови насоки за модернизиране и укрепване на системите на обучение и образование в начален курс.

Дати: 14 и 15 юни 2019 г.
Място на провеждане: Бургаски свободен университет