РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2018 година

 

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

1

Старши счетоводител

Галина Димова Момчилова

1/12.07.2018г.
Декларация

2 Старши експерт Петя Василева Коларова-Иванова 2/12.07.2018г.
Декларация
3 Старши счетоводител Даниела Желязкова Катеркова 3/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
4 Старши счетоводител Румяна Атанасова Гулекова 4/12.07.2018г.
Декларация
5 Директор Пенка Колева Паспалева 5/12.07.2018г.
Декларация
6 Старши експерт Ивелина Димитрова Златарова 6/12.07.2018г.
Декларация
7 Началник Маринета Георгиева Николова 7/12.07.2018г.
Декларация
8 Главен експерт Мария Николова Иванова 8/12.07.2018г.
Декларация
9 Главен експерт Дойчинка Георгиева Георгиева 9/12.07.2018г.
Декларация
10 Старши експерт Стилиян Господинов Георгиев 10/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
11 Главен инспектор Георги Димитров Вълканов 11/12.07.2018г.
Декларация
12 Старши инспектор Ангел Стоянов Ангелов 12/12.07.2018г.
Декларация
13 Инспектор Мария Неделчева Банова 13/12.07.2018г.
Декларация
14 Главен инспектор Радостина Георгиева Караджова 14/12.07.2018г.
Декларация
15 Младши експерт Цветелина Веселинова Николова 15/12.07.2018г.
Декларация
16 Старши счетоводител Даниела Паскалева Илиева 16/12.07.2018г.
Декларация
17 Главен специалист Маргарита Костадинова Станева 17/12.07.2018г.
Декларация
18 Директор Атанас Петков Сиреков 18/12.07.2018г.
Декларация
19 Главен експерт Иванка Христова Касърова-Тонева 19/12.07.2018г.
Декларация
20 Главен експерт Димитринка Тодорова Костадинова 20/12.07.2018г.
Декларация
21 Главен експерт Ангел Иванова Божинов 21/12.07.2018г.
Декларация
22 Главен специалист Светлана Трендафилова Тодорова 22/12.07.2018г.
Декларация
23 Главен специалист Валентина Николова Кръстева 23/12.07.2018г.
Декларация
24 Главен експерт Веселина Христова Манолова 24/12.07.2018г.
Декларация
25 Старши юрисконсулт Гергана Апостолова Стоянова 25/12.07.2018г.
Декларация
26 Юрисконсулт Иванка Георгиева Баева 26/12.07.2018г.
Декларация
27 Юрисконсулт Анелия Стоянова Ангелова 27/12.07.2018г.
Декларация
28 Директор Румен Каролев Шарпов 28/12.07.2018г.
Декларация
29 Главен специалист Наска Стоянова Найденова 29/12.07.2018г.
Декларация
30 Старши специалист Мария Констатинова Дикова 30/12.07.2018г.
Декларация
31 Директор Ивелина Василева Шавова-Стратева 31/12.07.2018г.
Декларация Приложение №1
Декларация Приложение №2
32 Главен експерт Виолета Пенчева Лазова 32/12.07.2018г.
Декларация
33 Главен експерт Айсел Юмер Йълмаз 33/12.07.2018г.
Декларация
34 Главен експерт Вяра Господинова Тонева 34/12.07.2018г.
Декларация
35 Главен експерт Владислава Стоянова Васева 35/12.07.2018г.
Декларация
36 Главен експерт Гинка Иванова Драгнева 36/12.07.2018г.
Декларация
37 Старши експерт Диана Пенева Къркелова-Сотирова 37/12.07.2018г.
Декларация
38 Главен експерт Eва Станиславова Димитрова 38/12.07.2018г.
Декларация
39 Старши експерт Светослав Иванов Величков 39/12.07.2018г.
Декларация
41 Главен юрисконсулт Светлана Кирилова Евтимова 41/12.07.2018г.
Декларация
42 Главен специалист Стоянка Горанова Колева 42/12.07.2018г.
Декларация
43 Директор Веселин Гроздев Василев 43/12.07.2018г.
Декларация
44 Старши специалист Стела Даниелова Късева 44/12.07.2018г.
Декларация
45 Началник Галина Желязкова Байчева 45/12.07.2018г.
Декларация
46 Старши експерт Лиляна Николова Стоянова 46/12.07.2018г.
Декларация
47 Началник Стафан Ганчев Минчев 47/12.07.2018г.
Декларация
48 Старши експерт Радостин Йорданов Рачев 48/12.07.2018г.
Декларация
49 Главен експерт Илияна Андреева Драганова 49/12.07.2018г.
Декларация
50 Главен експерт Галина Георгиева Стоянова 50/12.07.2018г.
Декларация
51 Главен юрисконсулт Веселка Александрова Александрова-Вълкова 51/12.07.2018г.
Декларация
52 Началник Петя Георгива Димова 52/12.07.2018г.
Декларация
53 Старши инспектор Анна Димитрова Събева 53/12.07.2018г.
Декларация
54 Старши счетоводител Ирена Кънчева Кънева 54/12.07.2018г.
Декларация
56 Главен eксперт Янка Георгиева Маркова
56/12.07.2018г.
Декларация
57 Старши експерт Магдалена Михайлова Япаджиева
57/12.07.2018г.
Декларация
58 Главен специалист Мария Тончева Даскалова
58/12.07.2018г.
Декларация
59 Директор Мая Владимирова Велчева
59/12.07.2018г.
Декларация
60 Главен експерт Веселина Христова Димитрова
60/12.07.2018г.
Декларация
62 Старши експерт Доротея Йорданова Янакиева
62/12.07.2018г.
Декларация
63 Старши експерт Величка Иванова Великова
63/12.07.2018г.
Декларация
64 Главен експерт Мариела Константинова Гъркова
64/12.07.2018г.
Декларация
65 Главен експерт Ивайло Красимиров Трендафилов 65/12.07.2018г.
Декларация
66 Главен експерт Камер Шейхулов Ахмедов 66/12.07.2018г.
Декларация
67 Главен експерт Георги Стойков Сакалиев 67/12.07.2018г.
Декларация
69 Главен експерт Добринка Христова Генчева 69/12.07.2018г.
Декларация
70 Главен експерт Георги Пидов Яръмов 70/12.07.2018г.
Декларация
71 Началник Златина Димитрова Костадинова 71/12.07.2018г.
Декларация
72

Старши експерт

Радка Иванова Иванова 72/12.07.2018г.
Декларация
73 Старши експерт Мариана Николова Шахинян 73/12.07.2018г.
Декларация
74 Старши експерт Елена Ганчева Илиева 74/12.07.2018г.
Декларация
75 Главен специалист Теменужка Георгиева Варимезова 75/12.07.2018г.
Декларация
76 Главен специалист Павлина Георгиева Атанасова 76/12.07.2018г.
Декларация
77 Старши експерт Яна Момчилова Динева 77/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
78 Старши експерт Иван Георгиев Бакалов 78/12.07.2018г.
Декларация
79 Главен специалист Таня Иванова Иванова 79/12.07.2018г.
Декларация
80 Старши експерт Димитрина Георгиева Смолева 80/12.07.2018г.
Декларация
81 Старши специалист Дора Георгиева Чернева 81/12.07.2018г.
Декларация
82 Старши специалист Надежда Димчева Сивова 82/12.07.2018г.
Декларация
83 Старши специалист Фани Стефанова Ганева 83/12.07.2018г.
Декларация
84 Главен специалист Диана Христова Георгиева 84/12.07.2018г.
Декларация
85 Старши специалист Моника Николаева Атанасова 85/12.07.2018г.
Декларация
86 Главен специалист Иванка Желева Арнаудова 86/12.07.2018г.
Декларация
87 Старши специалист Деница Петкова Язова 87/12.07.2018г.
Декларация
88 Старши счетоводител Нина Михалева Мутафчиева 88/12.07.2018г.
Декларация
89 Старши счетоводител Божанка Николова Ангелова 89/12.07.2018г.
Декларация
90 Началник Росица Станкова Гавраилова 90/12.07.2018г.
Декларация
91 Началник Румяна Георгиева Иванова 91/12.07.2018г.
Декларация
92 Главен експерт Катя Огнянова Пенева 92/12.07.2018г.
Декларация
93 Началник Иван Костадинов Гюлев 93/12.07.2018г.
Декларация
94 Главен експерт Гергана Александрова Начева 94/12.07.2018г.
Декларация
95 Финансов контрольор Соня Данаилова Стоянова 95/12.07.2018г.
Декларация
96 Началник Десислава Дечева Димова 96/12.07.2018г.
Декларация
97 Главен специалист Стелиана Динкова Иванова 97/13.07.2018г.
Декларация
98 Старши специалист Величка Стойкова Дубарова 98/13.07.2018г.
Декларация
99 Старши специалист Недялка Грозданова Тодорова 99/13.07.2018г.
Декларация
100 Директор Веселина Бойчева Таралова 100/13.07.2018г.
Декларация
101 Директор Мария Богданова Михалева 101/13.07.2018г.
Декларация
102 Старши експерт Антоанета Генчева Бахчеванова 102/13.07.2018г.
Декларация
103 Главен експерт Филка Иванова Петрова 103/13.07.2018г.
Декларация
105 Главен експерт Георги Костадинов Станчев 105/13.07.2018г.
Декларация
106 Главен експерт Димитрина Кирилова Офилова 106/13.07.2018г.
Декларация
107 Главен експерт Манчо Танев Дончев 107/13.07.2018г.
Декларация
108 Главен експерт Христо Желязков Кунчев 108/13.07.2018г.
Декларация
110 Главен експерт Гергана Кирилова Димитрова 110/13.07.2018г.
Декларация
111 Старши експерт Ивайло Илиянов Дуков 111/13.07.2018г.
Декларация
112 Главен специалист Миланка Илиева Терзиева 112/13.07.2018г.
Декларация
114 Старши експерт Елена Мирославова Николова-Дончева 114/13.07.2018г.
Декларация
115 Старши експерт Доника Ненкова Чанева 115/13.07.2018г.
Декларация
116 Старши експерт Светлин Анастасов Михайлов 116/13.07.2018г.
Декларация
117 Старши експерт Боряна Артинова Татеосова 117/13.07.2018г.
Декларация
118 Главен специалист Христина Киркова Георгиева 118/13.07.2018г.
Декларация
120 Директор Стефан Георгиев Дубаров 120/13.07.2018г.
Декларация
121 Главен експерт Михаил Димитров Митев 121/13.07.2018г.
Декларация
122 Старши експерт Руси Петров Петров 122/13.07.2018г.
Декларация
123 Старши експерт Николай Костов Станков 123/13.07.2018г.
Декларация
124 Старши счетоводител Пролетина Андреева Димитрова 124/13.07.2018г.
Декларация
125 Старши счетоводител Миглена Ангелова Николова 125/13.07.2018г.
Декларация
126 Старши счетоводител Диляна Георгиева Шивачева 126/13.07.2018г.
Декларация
127 Старши счетоводител Женя Стоянова Попова 127/13.07.2018г.
Декларация
128 Началник Олга Енчева Андреева 128/13.07.2018г.
Декларация
129 Старши счетоводител Ивелина Димова Атанасова 129/13.07.2018г.
Декларация
130 Главен специалист Мима Георгиева Илиева    130/13.07.2018г.
Декларация
131 Старши инспектор Вяра Неделчева Манчева 131/13.07.2018г.
Декларация
133 Главен инспектор Недялко Петков Стоянов 133/13.07.2018г.
Декларация
134 Главен експерт Мирослав Живков Жеков 134/13.07.2018г.
Декларация
135 Старши експерт Петя Николова Чакърова 135/13.07.2018г.
Декларация
136 Главен специалист Митьо Ганчев Митев 136/13.07.2018г.
Декларация
137 Старши експерт Катерина Иванова Кацарова 137/13.07.2018г.
Декларация
138 Старши експерт Гергана Димова Димова 138/13.07.2018г.
Декларация
139 Главен експерт Мария Тошкова Панайотова 139/13.07.2018г.
Декларация
140 Старши експерт Нели Петкова Гагашева 140/13.07.2018г.
Декларация
141 Старши експерт Мария Делчева Георгиева 141/16.07.2018г.
Декларация
142 Старши експерт Маргарита Иванова Йосифова 142/16.07.2018г.
Декларация
143 Главен експерт Николай Желязков Дубаров 143/16.07.2018г.
Декларация
144 Главен експерт Поли Костадинова Бангеева 144/16.07.2018г.
Декларация
145 Главен специалист Таня Петрова Атанасова 145/16.07.2018г.
Декларация
146 Старши специалист Галина Димитрова Милушева 146/16.07.2018г.
Декларация
147 Специалист Димитър Анастасов Стаматов 147/16.07.2018г.
Декларация
148 Старши експерт Женя Николаева Георгиева 148/16.07.2018г.
Декларация
149 Главен специалист Елка Илиева Тодорова 149/16.07.2018г.
Декларация
152 Главен специалист Христина Илиева Атанасова 152/16.07.2018г.
Декла6ация
153 Началник Пенка  Димитрова Буйнова 153/16.07.2018г.
Декларация
154

Старши специалист

Ивелина Данаилова Маринска 154/16.07.2018г.
Декларация
155 Главен специалист Невена Стойнова Цачева 155/16.07.2018г.
Декларация
156 Главен специалист Анелия Димитрова Тодорова 156/16.07.2018г.
Декларация
157 Главен специалист Даниела Йорданова Колева-Траева 157/16.07.2018г.
Декларация
158 Специалист Надежда Иванова Мустафа 158/16.07.2018г.
Декларация
159 Главен специалист Евдокия Атанасова Николова 159/16.07.2018г.
Декларация
160 Главен специалист Любомир Вълчев Събев 160/12.06.2018г.
Декларация
161 Главен експерт Юлия Благоева Данова 161/16.07.2018г.
Декларация
162 Главен специалист Нела Йорданова Сивова 162/16.07.2018г.
Декларация
163 Старши експерт Светозар Димитров Градев 163/16.07.2018г.
Декларация
164 Главен експерт Надежда Петрова Петрова 164/16.07.2018г.
Декларация
165 Куриер Радостина Кулева Ройчева 165/16.07.2018г.
Декларация
166 Старши специалист Кира Христова Данабашева 166/16.07.2018г.
Декларация
167 Главен експерт Дарина Янкова Янева-Ганева 167/16.07.2018г.
Декларация
168 Главен експерт Диана Петрова Опърлакова 168/16.07.2018г.
Декларация
169 Главен експерт Женя Димитрова Димитрова 169/16.07.2018г.
Декларация
170 Старши експерт Весна Тирчо Балтина 170/16.07.2018г.
Декларация
171 Главен специалист Костадинка Иванова Христова 171/16.07.2018г.
Декларация
172 Старши специалист Красимира Байчева Байчева 172/16.07.2018г.
Декларация
173 Главен експерт Тихомир Огнянов Райчев 173/16.07.2018г.
Декларация
174 Главен специалист Стела Стойчева Георгиева 174/16.07.2018г.
Декларация
175 Главен експерт Росица Детелинова Николова 175/16.07.2018г.
Декларация
176 Главен експерт Соня Георгиева Василева  176/16.07.2018г.
Декларация
177 Главен специалист Красимира Димитрова Стоянова 177/16.07.2018г.
Декларация
178 Главен специалист Мариана Янева Танева 178/16.07.2018г.
Декларация
179 Директор Магдалена Иванова Манолова 179/17.07.2018г.
Декларация
180 Главен специалист Валентина Георгиева Жечева 180/17.07.2018г.
Декларация
181 Старши специалист Нели Иванова Георгиева 181/17.07.2018г.
Декларация
182 Старши специалист Радостинка Христова Атанасова 182/17.07.2018г.
Декларация
183 Главен специалист Йорданка Николаева Спасова 183/17.07.2018г.
Декларация
184 Старши специалист Нина Димова Стайкова 184/17.07.2018г.
Декларация
185 Главен специалист Мария Христова Радева 185/17.07.2018г.
Декларация
186 Главен юрисконсулт Ефтим Йорданов Марев 186/17.07.2018г.
Декларация
187 Директор Павлин Колев Михов 187/17.07.2018г.
Декларация
188 Главен специалист Ирина Петева Петракиева 188/18.07.2018г.
Декларация
189 Старши експерт Величка Атанасова Атанасова 189/18.07.2018г.
Декларация
190 Главен експерт Красимир Боев Камбуров 190/18.07.2018г.
Декларация
191 Старши специалист Десислава Любомирова Иванова 191/18.07.2018г.
Декларация
192 Главен специалист Петя Николова Кралева 192/18.07.2018г.
Декларация
193 Старши счетоводител Гергана Славова Добрева 193/18.07.2018г.
Декларация
194 Главен специалист Ивелина Емилова Гагосян 194/18.07.2018г.
Декларация
195 Главен специалист Станислава Димитрова Жекова 195/18.07.2018г.
Декларация
196 Старши експерт Марияна Михнева Пейкова - Събева 196/18.07.2018г.
Декларация
197 Старши специалист Антоанета Димитрова Пашкова 197/18.07.2018г.
Декларация
198 Старши експерт Наталия Игоревна Тодорова 198/18.07.2018г.
Декларация
199 Директор Стефка Георгиева Калева 199/18.07.2018г.
Декларация
200 Главен експерт Димитрина  Павлова Събева   200/18.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
201 Старши експерт Диана Георгиева Найденова 201/18.07.2018г.
Декларация
202 Младши експерт Тихомир Анеглов Димов  202/19.07.2018г.
Декларация
203 Младши експерт Георги Петков Николов 203/19.07.2018г.
Декларация
204 Главен експерт Десислава Тодорова Евгениева 204/19.07.2018г.
Декларация
205 Главен експерт Катя Николова Николова-Митрева 205/20.07.2018г.
Декларация
206 Старши експерт Марийка Маринова Лукова 206/20.07.2018г.
Декларация
207 Началник Марияна Войнова Иванова 207/20.07.2018г.
Декларация
208 Главен експерт Елена Георгиева Данова-Коцева 208/20.07.2018г.
Декларация
209 Старши специалист Гергана Росенова Стамова 209/20.07.2018г.
Декларация
210 Старши експерт Мариета Светлозарова Ханджиева 210/20.07.2018г.
Декларация
211 Финансов контрольор Ивелина Георгиева Кръстева 211/23.07.2018г.
Декларация
212 Старши експерт Иванина Стамова Симеонова 212/23.07.2018г.
Декларация
213 Главен специалист Павлина Иванова Иванова 213/23.07.2018г.
Декларация
214 Старши експерт Милена Минчева Радославова 214/23.07.2018г.
Декларация
215 Директор Златина Димитрова Караиванова  215/24.07.2018г.
Декларация
216 Главен специалист Илияна Йорданова Иванова 216/24.07.2018г.
Декларация
217 Старши специалист Донка Стоянова Вълкова 217.2018г.
Декларация
218 Главен инспектор Владислав Димитров Михалев 218/24.07.2018г.
Декларация
219 Главен инспектор Ана Николова Козладерова 219/24.07.2018г.
Декларация
220 Главен специалист Ваня Димитрова Гачева 220/25.07.2018г.
Декларация
221 Старши експерт Елена Николова Рунева 221/25.07.2018г.
Декларация
222 Главен специалист Борислав Пенчев Пенчев 222/25.07.2018г.
Декларация
223 Главен експерт Силвия Николаева Димитрова 223/25.07.2018г.
Декларация
224 Началник Елена Стефанова Байкушева 224/25.07.2018г.
Декларация
225 Главен експерт Веска Анастасова Делева 225/26.07.2018г.
Декларация
226 Главен специалист Румяна Темелкова Орбова 226/26.07.2018г.
Декларация
227 Главен експерт Марияна Димитрова Христова 227/26.07.2018г.
Декларация
228 Главен инспектор Снежана Ангелова Костова 228/26.07.2018г.
Декларация
229 Младши експерт Красимир Станков Червенков 229/26.07.2018г.
Декларация
230 Директор Маргарита Минева Вълчева 230/27.07.2018г.
Декларация
231 Главен специалист Ваня Петрова Праматарова 231/30.07.2018г.
Декларация
232 Главен специалист Румяна Докова Георгиева 232/30.07.2018г.
Декларация
233 Началник Диляна Любомирова Стойкова - Петрова  233/30.07.2018г.
Декларация
234 Инспектор Теодора Данчева Грозева 234/30.07.2018г.
Декларация
235 Главен експерт Петя Минчева Станчева 235/30.07.2018г.
Декларация
236 Главен специалист Димо Георгиев Иванов 236/30.07.2018г.
Декларация
237 Главен вътрешен одитор Милена Живкова Кънева 237/30.07.2018г.
Декларация
238 Директор Марина Стоянова Гроздева 238/30.07.2018г.
Декларация
239 Главен специалист Десислава Панайотова Тишева 239/30.07.2018г.
Декларация
240 Старши експерт Деница Димитрова Попова 240/31.07.2018г.
Декларация
241 Старши експерт Райна Георгиева Димова 241/31.07.2018г.
Декларация
242 Директор Димитър Антонов Маджаров  242/31.07.2018г.
Декларация
243 ВрИД  Станимир Панайтов Марински  243/31.07.2018г.
Декларация
244 Главен специалист Стела Андреева Димитрова 244/31.07.2018г.
Декларация
245 Главен експерт Ивелина Любомирова Желязкова 245/01.08.2018г.
Декларация
246 Управител Бояна Георгиева Памукчийска 246/01.08.2018г.
Декларация
247 Здравен медиатор Нигяр Ахмед Гънгърлак 247/01.08.2018г.
Декларация
248 Главен експерт Малина Иванова Костова 248/01.08.2018г.
Декларация
250 Специалист Тодор Николов Топузов 250/01.08.2018г.
Декларация
251 Младши експерт Кристине Дринда 251/01.08.2018г.
Декларация
252 Директор Стоянка Николова Атанасова 252/01.08.2018г.
Декларация
253 Главен експерт Марияна Александрова Богоева 253/02.08.2018г.
Декларация
254 Директор Татяна Радулова Димитрова 254/02.08.2018г.
Декларация
255 Главен специалист Веселина Петрова Петрова 255/02.08.2018г.
Декларация
256 Главен специалист Жени Димитрова Господинова 256/02.08.2018г.
Декларация
257 Главен специалист Марина Рудолф Франц 257/02.08.2018г.
Декларация
258 Главен специалист Георги Христов Георгиев 258/02.08.2018г.
Декларация
259 Директор Антоанета Трайкова Кисьова 259/02.08.2018г.
Декларация
260 Директор Жанета Божидарова Иванова 260/02.08.2018г.
Декларация
261 Главен специалист Елена Цветанова Лозанова - Палова 261/02.08.2018г.
Декларация
262 Началник Веселина Цанова Цакова 262/02.08.2018г.
Декларация
263 Старши специалист Яна Николаева Стоянова 263/02.08.2018г.
Декларация
264 Старши специалист Диляна Иванова Тодорова 264/02.08.2018г.
Декларация
266 Директор Ваня Пламенова Петрова 266/02.08.2018г.
Декларация
267 Главен специалист Недялка Димитрова Йорданова 267/02.08.2018г.
Декларация
268 Счетоводител Виждан Насуф Аслан 268/02.08.2018г.
Декларация
269 Счетоводител Полина Иванова Агатова  269/02.08.2018г.
Декларация
270 Главен счетоводител Красимира Вълкова Милкова 270/02.08.2018г.
Декларация
271 Главен вътрешен одитор Ружа Димитрова Испирова 271/02.08.2018г.
Декларация
272 Експерт Благовеста Мариова Благоева 272/02.08.2018г.
Декларация
273 Директор Мариела Илиева Ненкова 273/02.08.2018г.
Декларация
274 Главен експерт Цветозар Тошков Манолов 274/02.08.2018г.
Декларация
275 Началник Веселина Ангелова Деведжиева-Георгиева 275/02.08.2018г.
Декларация
276 Главен специалист Мария Христова Димитрова 276/02.08.2018г.
Декларация
277 Старши специалист Таня Стойнова Калудова 277/02.08.2018г.
Декларация
278 Главен вътрешен одитор Чавдар Георгиев Георгиев
278/03.08.2018г.
Декларация
279 Директор Николина Стоянова Янкова 279/03.08.2018г.
Декларация
280 Касиер-счетоводител Снежана Стойнова Саян 280/03.08.2018г.
Декларация
281 Директор Росица Иванова Иванова 281/03.08.2018г.
Декларация
282 Управител Антон Стаматов Конаров 282/03.08.2018г.
Декларация
283 Старши експерт Янчо Неделчев Жеков 283/03.08.2018г.
Декларация
284 Главен юрисконсулт Галина Борисова Тенева 284/03.08.2018г.
Декларация
285 Старши експерт Велислава Димитрова Биволарова  285/03.08.2018г.
Декларация
286 Старши експерт Даниела Динкова Йотова 286/03.08.2018г.
Декларация
287 Главен експерт Румен Георгиев Геренски 287/03.08.2018г.
Декларация
288 Портиер Мартин Атанасов Николов  288/03.08.2018г.
Декларация
289 Главен специалист Лилия Даринова Гочкова  289/03.08.2018г.
Декларация
290 Главен специалист Слави Николов Костадинов 290/03.08.2018г.
Декларация
291 Старши експерт Милена Симчова Желязкова  291/03.08.2018г.
Декларация
292 Ръководител Станислав Иванов Мъжгълов 292/03.08.2018г.
Декларация
293 Старши експерт Тонка Златкова Колева 293/06.08.2018г.
Декларация
294 Директор Пепа Живкова Ангелова  294/06.08.2018г.
Декларация
295 Главен юрисконсулт Катерина Недялкова Сидерова-Грудова 295/06.08.2018г.
Декларация
296 Старши специалист Сребрина Петрова Папизова-Борисова 296/06.08.2018г.
Декларация
297 Директор Стойка Гроздева Йондова 297/06.08.2018г.
Декларация
298 Редактор Деница Веселинова Христова -Чомакова 298/06.08.2018г.
Декларация
299 Редактор Красимира Костадинова Тодорова 299/06.08.2018г.
Декларация
300 Главен редактор Виолета Борисова Секиранова  300/06.08.2018г.
Декларация
301 Директор Гергана Йорданова Чолакова 301/07.08.2018г.
Декларация
302 Старши експерт Миглена Георгиева Бончовска 302/07.08.2018г.
Декларация
303 Управител Мария Николаева Атанасова  303/07.08.2018г.
Декларация
304 Старши експерт Антоанета Костадинова Палова-Карагьозова 304/07.08.2018г.
Декларация
305 Главен специалист Станка Иванова Георгиева 305/07.08.2018г.
Декларация
306 Главен специалист Маргарита Пенчева Жалнова 306/07.08.2018г.
Декларация
307 Старши специалист Дилена Димитрова Манолова 307/07.08.2018г.
Декларация
308 Старши специалист Милена Георгиева Бинева 308/07.08.2018г.
Декларация
309 Главен специалист Румяна Георгиева Желязкова 309/07.08.2018г.
Декларация
310 Началник Николай Костадинов Цоцомански 310/07.08.2018г.
Декларация
311 Главен експерт Харалан Костов Йовчев 311/07.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
312 Главен счетоводител Минко Йовчев Коев  312/07.08.2018г.
Декларация
313 Директор Гинка Балева Войкова

313/08.08.2018г.
Декларация

314 Старши специалист Антония Стоянова Величкова 314/08.08.2018г.
Декларация
315 Главен експерт Ивелина Йорданова Драганова-Дафова 315/08.08.2018г.
Декларация
316 Старши експерт Димитър Иванов Шишманов 316/08.08.2018г.
Декларация
317 Началник Минка Кънева Чаушева 317/08.08.2018г.
Декларация
318 ВРиД Валентина Стойчева Кондова 318/08.08.2018г.
Декларация
319 Старши експерт Зорница Илиева Йорданова 319/08.08.2018г.
Декларация
320 Главен специалист Маргарита Андреева Никова 320/08.08.2018г.
Декларация
321 Началник Адриана Кирова Христова 321/08.08.2018г.
Декларация
322 Старши специалист Мария Дончева Атанасова 322/08.08.2018г.
Декларация
323 Директор Антоанета Жекова Манолова 323/09.08.2018г.
Декларация
324 Главен специалист Силвия Валентинова Кемурджиева 324/10.08.2018г.
Декларация
325 Главен спеицалист Валентина Стоянова Кръстева 325/10.08.2018г.
Декларация
326 Старши експерт Калина Илиева Георгиева 326/10.08.2018г.
Декларация
327 Главен спеицалист Анна Георгиева Байчева 327/10.08.2018г.
Декларация
328 Директор Мая Павлова Казанджиева 328/10.08.2018г.
Декларация
329 Управител Росица Димова Димова 329/10.08.2018г.
Декларация
330 Управител Станка Иванова Матанова 330/10.08.2018г.
Декларация
331 Старши счетоводител Пенка Петкова Хаджиева 331/10.08.2018г.
Декларация
332 Главен експерт Георги Стефанов Василев 332/10.08.2018г.
Декларация
333 Старши експерт Велизар Христов Маджаров 333/10.08.2018г.
Декларация
334 Главен специалист Виолета Атанасова Диянова 334/13.08.2018г.
Декларация
335 Главен специалист Радослава Пламенова Динева 335/13.08.2018г.
Декларация
336 Началник Мария Маринова Станкова 336/13.08.2018г.
Декларация
337 Главен специалист Валентина Христова Ангелова 337/13.08.2018г.
Декларация
338 Главен специалист Станка Костадинова Янева 338/13.08.2018г.
Декларация
339 Старши специалист Милена Тодорова Попова 339/13.08.2018г.
Декларация
340 Главен специалист Иванка Атанасова Дойчева 340/13.08.2018г.
Декларация
341 Главен експерт Димитър Ненчев Неделчев 341/13.08.2018г.
Декларация
342 Управител Теменуга Петрова Колева 342/13.08.2018г.
Декларация
343 Главен юрисконсулт Даниела Георгиева Георгиева 343/13.08.2018г.
Декларация
344 Директор Боряна Светлозарова Балабанова 344/13.08.2018г.
Декларация
345 Директор Катя Жекова Вълкова-Чиликова 345/13.08.2018г.
Декларация
346 Управител Златина Димитрова Бербенлиева 346/13.08.2018г.
Декларация
347 Управител Таня Койчева Колева 347/13.08.2018г.
Декларация
348 Главен експерт Искра Димитрова Дечева 348/13.08.2018г.
Декларация
349 Директор Росица Апостолова Кралева  349/13.08.2018г.
Декларация
350 Старши счеоводител Деница Костова Георгиева 350/13.08.2018г.
Декларация
351 Главен експерт Юлия Боянова Димитрова 351/13.08.2018г.
Декларация
352 Директор Георги Митев Динев 352/13.08.2018г.
Декларация
353 Старши експерт Емилия Йорданова Праматарова 353/13.08.2018г.
Декларация
354 Старши експерт Гергана Костадинова Чанакова 354/13.08.2018г.
Декларация
355 Управител Стефка  Георгиева Тодорова 355/13.08.2018г.
Декларация
356 Старши счетоводител Станка Георгиева Банева 356/13.08.2018г.
Декларация
357 Главен юрисконсулт Тодор Венчев Вълчев 357/13.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
358 Старши експерт Деан Валентинов Бончев 358/13.08.2018г.
Декларация
359 Началлник Димитър Христов Алексиев 359/13.08.2018г.
Декларация
360 Старши експерт Добромира Ангелова Спасова 360/13.08.2018г.
Декларация
361 Главен специалист Мариана Томова Илчева 361/13.08.2018г.
Декларация
362 Старши специалист Константин Радостинов Бачковски 362/13.08.2018г.
Декларация
363 Старши юрисконсулт Тонка Павлова Николова 363/13.08.2018г.
Декларация
364 Специалист Живко Стефанов Стефанов 364/13.08.2018г.
Декларация
365 Главен специалист Величка Иванова Дикова 365/13.08.2018г.
Декларация
366 Главен специалист Елена  Владимировна Серяпова 366/13.08.2018г.
Декларация
367 Главен специалист Румяна Трифонова Пенчева 367/13.08.2018г.
Декларация
368 Главен специалист Милена Тодорова Михова 368/13.08.2018г.
Декларация
369 Главен специалист Гергана Николаева Димитрова 369/13.08.2018г.
Декларация
370 Главен експерт Минчо Бинев Бинев 370/13.08.2018г.
Декларация
371 Главен специалист Мария Иванова Чобанова 371/13.08.2018г.
Декларация
372 Главен специалист Емилия Атанасова Петкова 372/13.08.2018г.
Декларация
373 Старши специалист Димитър Драгомиров Фотев 373/13.08.2018г.
Декларация
374 Главен специалист Даниел Стефанов Стоянов 374/13.08.2018г.
Декларация
375 Старши специалист Йорданка Жекова Атанасова 375/13.08.2018г.
Декларация
376 Старши специалист Нури Вели Тюли 376/13.08.2018г.
Декларация
378 Специалист Мариян Христов Христов 378/13.08.2018г.
Декларация
379 Главен специалист Милена Димитрова Димитрова 379/13.08.2018г.
Декларация
380 Главен специалист Кирил Венциславов Царев 380/13.08.2018г.
Декларация
381 Главен специалист Виолета Димитрова Йовчева 381/13.08.2018г.
Декларация
382 Главен специалист Кирил Стефанов Марков 382/13.08.2018г.
Декларация
383 Главен специалист Росен Жеков Енчев 383/13.08.2018г.
Декларация
384 Старши специалист Валентин Вълков Вълков 384/13.08.2018г.
Декларация
385 Главен специалист Донка Димитрова Димова
385/13.08.2018г.
Декларация
386 Главен специалист Стоянка Димитрова Найденова 386/13.08.2018г.
Декларация
387 Главен специалист Красимира Иванова Дончева 387/13.08.2018г.
Декларация
388 Старши специалист Георги Игнатов Иванов 388/13.08.2018г.
Декларация
390 Началник Мариан Иванов Ангелов 390/13.08.2018г.
Декларация
391 Директор Таня Георгиева Маслева 391/13.08.2018г.
Декларация
392 Директор Димитър Антонов Бакалов 392/13.08.2018г.
Декларация
393 Главен експерт Теодора Христова Вачкова 393/13.08.2018г.
Декларация
394 Директор Владка Колева Димитрова 394/13.08.2018г.
Декларация
396 Директор Жанета Панайотова Драмаданова  396/13.08.2018г.
Декларация
397 Главен юрисконсулт Мария Димова Николова-Димова 397/13.08.2018г.
Декларация
398 Управител Лилия Иванова Димитрова 398/13.08.2018г.
Декларация
399 Директор Живка Димитрова Турлакова 399/13.08.2018г.
Декларация
400 Управител Илиан Михайлов Павлов 400/13.08.2018г.
Декларация
401 Директор Милен Василев Николов 401/13.08.2018г.
Декларация
402 Директор Красимира Вълкова Лазарова 402/13.08.2018г.
Декларация
403 Директор Богдана Маринова Апостолова     403/13.08.2018г.
Декларация
404 Директор Веселина Георгиева Петкова-Илиева 404/13.08.2018г.
Декларация
405 Главен експерт Йорданка Стефанова Терзиева 405/13.08.2018г.
Декларация
406 Звукооператор Стоян Красимиров Иванов 406/13.08.2018г.
Декларация
407 Редактор Слави Томов Петков 407/13.08.2018г.
Декларация
408 Началник Светлана Климентова Танева 408/13.08.2018г.
Декларация
409 Старши експерт Мартина Колева Куцарова 409/13.08.2018г.
Декларация
410 Директор Сияна Георгиева Желева 410/13.08.2018г.
Декларация
411 Директор Андония Ташкова Воденичарова 411/13.08.2018г.
Декларация
412 Директор Гергана Георгиева Вълкова 412/13.08.2018г.
Декларация
413 Директор Катя Николаева Делчилова 413/13.08.2018г.
Декларация
414 Управител Юлия Василева Куцарова 414/13.08.2018г.
Декларация
415 Директор Таня Димитрова Чолакова-Иларионова 415/13.08.2018г.
Декларация
416 Директор Светла Станчева Гугучкова 416/13.08.2018г.
Декларация
417 Главен юрисконсулт Людмила Димитрова Цонева 417/13.08.2018г.
Декларация
418 Директор Ани Екнас Ташчиян 418/13.08.2018г.
Декларация
419 Главен специалист Живко Пенчев Пенев 419/13.08.2018г.
Декларация
420 Директор Елена Стаматова Савова 420/13.08.2018г.
Декларация
421 Директор Константина Симеонова Иванова-Митева 421/13.08.2018г.
Декларация
422 Директор Даниела Тодорова Атанасова  422/13.08.2018г.
Декларация
423 Старши счетоводител Цвета Германова Германова-Христова 423/13.08.2018г.
Декларация
424 Управител Йоана Неделчева Николова 424/13.08.2018г.
Декларация
425 Главен експерт Станимир Георгиев Станчев 425/13.08.2018г.
Декларация
426 Директор Стефан Василев Калчев  426/13.08.2018г.
Декларация
427 Вр.ИД Директор  Мария Стефанова Бенчева 427/13.08.2018г.
Декларация
428 Директор Катя Иванова Мишева 428/13.08.2018г.
Декларация
429 Директор София Мардик Димитрова 429/13.08.2018г.
Декларация
430 Младши експерт Мария Стоянова Георгиева  430/13.08.2018г.
Декларация
431 Директор Зафирка Желязкова Иванова 431/13.08.2018г.
Декларация
432 Главен специалист Светлана Викторовна Орлова 432/13.08.2018г.
Декларация
433 Инспектор Митко Иванов Иванов 433/13.08.2018г.
Декларация
434 Директор Пенка Цонева Николова 434/13.08.2018г.
Декларация
435 Началник Петър Стоянов Парушев 435/13.08.2018г.
Декларация
436 Директор Андрей Стоянов Рунчев  436/13.08.2018г.
Декларация
437 Главен експерт Мария Христова Генчева 437/13.08.2018г.
Декларация
438 Директор Наталия Тодорова Аргирова 438/14.08.2018г.
Декларация
439 Главен експерт Иван Костов Илев 439/14.08.2018г.
Декларация
440 Директор Живко Димитров Димитров 440/14.08.2018г.
Декларация
441 Управител Тинка Иванова Гичева 441/14.08.2018г.
Декларация
442 Главен специалист Милена Златева Андреева 442/14.08.2018г.
Декларация
443 Директор Весела Йорданова Йорданова 443/14.08.2018г.
Декларация
444 Главен експерт Мария Стоева Митева 444/14.08.2018г.
Декларация
445 Главен експерт Анелия Стефанова Георгиева 445/14.08.2018г.
Декларация
446 Секретар на община Божидар Константинов Кънчев 446/14.08.2018г.
Декларация
447 Главен юрисконсулт Калина Иванова Тошева - Ганева 447/14.08.2018г.
Декларация
448 Главен юрисконсулт Силвия Полихронова Похлиронова 448/14.08.2018г.
Декларация
449 Директор Златина Ламбова Георгиева 449/14.08.2018г.
Декларация
450 Главен юрисконсулт Златан Емилов Христов 450/14.08.2018г.
Декларация
451 Главен юрисконсулт Станимир Димитров Димитров 451/14.08.2018г.
Декларация
452 Секретар на МКБППМН Десислава Емилова Василева 452/14.08.2018г.
Декларация
453 Главен специалист Недка Карамфилова Стайкова 453/14.08.2018г.
Декларация
454 Директор Тина Михова Писарова 454/03.09.2018г.
Декларация
455 Старши експерт Десислава Иванова Димитрова  455/03.09.2018г.
Декларация
456 Специалист Николай Янков Бахов 456/10.09.2018г.
Декларация
457 Младши експерт Благовеста Мариова Благоева 457/12.09.2018г.
Декларация
458 Главен експерт Иван Петров Петров 458/17.09.2018г.
Декларация
459 Главен експерт Малина Василева Стоянова 459/17.09.2018г.
Декларация
460 Главен специалист Диана Трайкова Ахмакова 460/18.09.2018г.
Декларация
461 Главен юрисконсулт Златина Стоянова Райнова 461/19.09.2018г.
Декларация
462 Главен специалист Александра Методиева Филчева 462/20.09.2018г.
Декларация
463 Старши юрисконсулт Иван Николаев Алексиев 463/20.09.2018г.
Декларация
464 Главен експерт Ниделин Николаев Недялков 464/20.09.2018г.
Декларация
465 Главен специалист Димо Димитров Желязков 465/27.09.2018г.
Декларация
466 Директор Живко Жеков Иванов 466/27.09.2018г.
Декларация
467 Главен специалист Нина Атанасова Пенкова 467/27.09.2018г.
Декларация
468 Главен специалист Димитър Панайотов Янчев 468/27.09.2018г.
Декларация
469 Главен специалист Елена Живкова Петрова 469/28.09.2018г.
Декларация
470 Старши специалист Петранка Михайлова Райкова 470/28.09.2018г.
Декларация
471 Старши специалист Стоянка Господинова Димитрова 471/28.09.2018г.
Декларация
472 Кметски наместник Димитрина Чернева Минкова 472/28.09.2018г.
Декларация
473 Главен специалист Красимира Нейкова Иванова 473/01.10.2018г.
Декларация
474 Старши експерт Мария Стефанова Динкова 474/01.10.2018г.
Декларация
475 Старши специалист Златка Стефанова Николова 475/02.10.2018г.
Декларация
476 Старши специалист Катерина Стоянова Стоянова 476/02.10.2018г.
Декларация
477 Главен експерт Гергана Бойчева Брънзова 477/02.10.2018г.
Декларация
478 Главен експерт Венета Ангелова Иванова 478/02.10.2018г.
Декларация (прекратяване)
479 Старши специалист Деан Мавров Георгиев 479/02.10.2018г.
Декларация
480 Старши специалист Цветина Василева Ченгелиева 480/02.10.2018г.
Декларация
481 Старши специалист Илия Илиев Иванов 481/02.10.2018г.
Декларация
482 Главен специалист Йоана Димитрова Кирякова 482/02.10.2018г.
Декларация
483 Главен специалист Росица Стоянова Русева 483/02.10.2018г.
Декларация
484 Главен специалист Десислава Димитрова Карачобанова 484/15.10.2018г.
Декларация
485 Главен специалист Ивелина Янева Арабаджиева 485/15.10.2018г.
Декларация
486 Главен експерт Жана Николаева Колева 486/15.10.2018г.
Декларация
487 Началник Антония Благоева Дякова 487/15.10.2018г.
Декларация
488 Старши специалист Златина Георгиева Чилева 488/18.10.2018г.
Декларация
489 Главен специалист Мария Ганчева Ненова 489/18.10.2018г.
Декларация
490 Кмет на  кметство Йордан Илиев Йорданов 490/18.10.2018г.
Декларация
491 Старши специалист Янка Лечева Янкова 491/18.10.2018г.
Декларация
492 Директор Христина Стоянова Карабахчиева
492/18.10.2018г.
Декларация
493 Управител Димитринка Иванова Колева 493/18.10.2018г.
Декларация
494 Директор Татяна Михайлова Минкова 494/18.10.2018г.
Декларация
495 Директор Димитринка Тодорова Топалова 495/18.10.2018г.
Декларация
496 Директор Мариана Петкова Бойчева 496/18.10.2018г.
Декларация
497 вр.и.д.Директор Росалина Александрова Димитрова 497/18.10.2018г.
Декларация
498 вр.и.д.Директор Росица Димитрова Топалова 498/18.10.2018г.
Декларация
499 Директор Светла Андонова Томова 499/18.10.2018г.
Декларация
500 Директор Стела Александрова Дякова 500/18.10.2018г.
Декларация
501 Сътрудник Даниела Иванова Димитрова 501/18.10.2018г.
Декларация
502 Управител Николай Михайлов Димитров 502/18.10.2018г.
Декларация
503 Управител Надя Кирова Желязкова 503/01.11.2018г.
Декларация
504 Управител Живко Иванов Панайотов 504/01.11.2018г.
Декларация
505 Юрисконсулт Валерия Димитрова Димитрова-Даалова 505/26.11.2018г.
Декларация
506 Специалист Валя Димитрова Катрева 506/30.11.2018г.
Декларация
507 Директор Димка Янева Сарафова 507/30.11.2018г.
Декларация
508 Специалист Благовест Данаилов Джамбазов 508/30.11.2018г.
Декларация
509 Специалист  Константин Желязков Пеев 509/03.12.2018г.
Декларация
510 Специалист Бойко Лъчезаров Ранчев 510/03.12.2018г.
Декларация
511 Ръководител Людмила Миткова Кутиева 511/07.12.2018г.
Декларация
512 Специалист Надежда Стойчева Стоева 512/07.12.2018г.
Декларация
513 Специалист Пролетина Иванова Манолова 513/07.12.2018г.
Декларация
514 Озвучител Мончо Христов Писанкънев 514/07.12.2018г.
Декларация
515 Диригент Милена Радославова Добрева 515/07.12.2018г.
Декларация
516 Корепетитор Даниела Кирилова Маринова 516/07.12.2018г.
Декларация
517 Експерт Мария Златева Златева 517/07.12.2018г.
Декларация
518 Юрисконсулт Янислав Димчев Тенев 518/07.12.2018г.
Декларация
519 Уредник Пенка Георгиева Сачарова-Минева 519/07.12.2018г.
Декларация
520 Уредник Елица Дубарова Петкова 520/10.12.2018г.
Декларация
521 Озвучител Атанас Недев 521/11.12.2018г.
Декларация
522 Управител Иван Маринов Апостолов 522/11.12.2018г.
Декларация
523 Управител Петко Димитров Драгнев 523/11.12.2018г.
Декларация
524 Управител Магдалена Илиева Карастоянова 524/11.12.2018г.
Декларация
525 Управител Нели Славова Бойчева 525/11.12.2018г.
Декларация
526 ВриД Управител Жасмина Дечева Сърбакоав 526/11.12.2018г.
Декларация
527 Главен специалист Цветан Гошев Атанасов 527/11.12.2018г.
Декларация