Проекти

Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"

С финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХLIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP CLEAN AIR Координиращ бенефициент:СТОЛИЧНА ОБЩИНА Асоциирани бенефициенти: Eвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" на…