Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

няма информация