ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дежурни служители в почивните дни от 06.09.2019 г. - 08.09.2019 г.

Във връзка с предстоящите Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Бургас дирекция "Гражданска регистрация на населението" ще има дежурни служители в почивните дни от 06.09.2019 г. - 08.09.2019 г. от 09.00 часа до 16.00 часа.

Важна информация за местни избори 2019 г.

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., писмо на ЦИК изходящ № МИ-03-8/14.08.2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие и благоустройство: Списък на населените места…