2020

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Бюджет 2020 г., приет с решение по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

свали като pdf разглеждания: 8340 последна промяна: 08:35:14, 05 януари 2021