2020

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Бюджет 2020 г., приет с решение по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Заинтересованите граждани могат да получат информацията за Проектобюджет 2020 от хартиен носител в Голямата зала на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1 на 17.01.2020 г. в 17.00 ч.

свали като pdf разглеждания: 2796 последна промяна: 09:50:06, 18 март 2020