Център за социална рехабилитация и интеграция

1

Бургас 8001, ул. "Сан Стефано" №32
Тел./факс: 056/831336
Таня Колева - Управител на ЦСРИ GSM 0879/656630
e-mail& [email protected]
Facebook: Цсри Сан Стефано