Заявление - Декларация

за получаване на помощ от общинския социален фонд COVID-19

Критерии за кандидатстване: https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/42080