Заявление за децата на работещите в здравните заведения по време на противоепидемичните мерки