МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА