ОБЩИНСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД COVID-19

Предоставяне на еднократна помощ, със срок до един месец след отмяна на обявеното извънредно положение, под форма на хранителни продукти чрез 3 вида пакети, включващи минимален брой и вид продукти на стойност 60(шестдесет), 100(сто) и 130 (сто и тридесет)

Предоставяне на еднократна помощ, със срок до един месец след отмяна на обявеното извънредно положение, под форма на хранителни продукти чрез 3 вида пакети, включващи минимален брой и вид продукти на стойност 60(шестдесет), 100(сто) и 130 (сто и тридесет) лева.

Пакетите ще включват - брашно, фасул, леща, макарони, консерва месо, консерва риба, консерва домати, лютеница, олио, захар, сирене, картофи, ябълки, зелен боб.

ВАЖНО: Пакетите не включват финансова помощ.

Право на помощ имат лица, регистрирани с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас до 13.03.2020 г., които да отговарят на поне едно от следните условия:

 Да са регистрирани в ТД "Бюро по труда" Бургас, без право на обезщетение.

 Да имат доход на член от семейството по-нисък или равен на 150 лева, определен на база гарантирания минимален доход за страната за 2020 г., умножен с коефициент 2,00 / т. е. 2х75 лева/.

 Да са самоосигуряващи се лица, в невъзможност да упражнят бизнеса си произтичащо от извънредното положение.

 Да са в неплатен отпуск поради обявеното извънредно положение.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Лицата попълват заявление, което може да се изтегли от сайта на Община Бургас и се подава по следните начини:

 • по електронната поща на Община Бургас - [email protected]
 • чрез попълнено заявление до Община Бургас изпратено на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" 26
 • в Териториалните дирекции по местоживеене, както следва:

  Център за административни услуги "Възраждане" - [email protected]
  Център за административни услуги "Освобождение" - [email protected]
  Център за административни услуги "Зора" - [email protected]
  Център за административни услуги "Приморие" - [email protected]
  Център за административни услуги "Изгрев" - [email protected]
  Център за административни услуги "Долно Езерово" - [email protected]

Документите ще бъдат разглеждани от Комисията по социални дейности, която ще заседава минимум веднъж седмично.

Хранителни продукти ще бъдат доставени на всички кандидати, отговарящи на критериите, чрез социалния патронаж.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ ПОДАДЕНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ОТ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩИНСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД COVID-19

свали като pdf разглеждания: 1350 последна промяна: 08:10:45, 29 май 2020