2014

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: понеделник, 01 декември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: четвъртък, 27 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект на наредба могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 28.11.2014 г. на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: сряда, 12 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 12.11.2014 г. на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас

Дата на публикуване: понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Дата на публикуване: понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местнинте такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Дата на публикуване: петък, 07 ноември 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: [email protected]

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: четвъртък, 03 юли 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 04.07.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: четвъртък, 05 юни 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на следните ел. адреси: [email protected] и [email protected].

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Дата на публикуване: четвъртък, 05 юни 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в 14-дневен срок от датата на публикуване.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за отпадъците на територията на Община Бургас

Дата на публикуване: вторник, 08 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок от 09.04.2014 г. до 25.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за oпределянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Дата на публикуване: вторник, 01 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 02.04.2014 г. до 16.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас

Дата на публикуване: петък, 21 февруари 2014

На заинтересуваните се предоставя 14-дневен срок за даване на мнения и становища по проекта на следните адреси: [email protected]; [email protected]

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права, представяни от Община Бургас, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“

Дата на публикуване: сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.01.2014 г. на следния ел. адрес: [email protected] или [email protected].

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Дата на публикуване: сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: [email protected] или [email protected].

свали като pdf разглеждания: 1729 последна промяна: 16:53:32, 02 февруари 2015