ПРЕДСТОЯЩО

Безлихвени кредити до 100 хил. лв. за малките предприятия, с гратисен период от 5 години и срок за изплащане 10 години.

Допълнителна схема

 Очаква се стартиране на допълнителната схема за подкрепа на краткосрочната заетост, която да бъде нещо като надграждане на мярката 60/40 за подпомагане на бизнеса. Новата мярка ще покрива 40% от разходите за минималната работна заплата и осигуровките към нея за период от два месеца на работници от фирми, засегнати от кризата. В момента минималното трудово възнаграждение е 610 лева, но с осигуровките (118.4 лв.) разходът за работодателя става 728.4 лв. Това означава, че помощта от държавата при така обявеното намерение ще бъде 291.36 лева месечно. За конкретната мярка са определени 85 млн. лева. Помощта ще бъде насочена към конкретни сектори, които са най-засегнати, като от нея ще могат да се възползват както работодатели, които са кандидатствали и получили финансиране по мярката 60/40, но то е приключило, така и други, които не са имали право на такова подпомагане.

свали като pdf разглеждания: 1091 последна промяна: 14:49:37, 11 май 2020