РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Регистър за информация по чл.29 от ЗПП към 30 септември 2020г.

ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2019 Г.

Приет с Решение на Общински съвет- Бургас на петнадесето заседание проведено на 27.10.2020 г. под № ОбС 08-00-10659 на проект от дневния ред.

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

"БУРГАСБУС" ЕООД

"БУРГАСИНВЕСТ" ООД

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" ЕООД

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–1 БУРГАС" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–2 БУРГАС" ЕООД

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС" АД

"ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС" ЕООД

"КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС" ЕООД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ " ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ"- БУРГАС" ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС“ ЕООД

"ЧИСТОТА" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"АД

свали като pdf разглеждания: 4163 последна промяна: 12:10:58, 11 януари 2021