План за интегрирано развитие на град Бургас в периода 2021-2027

Предложете проектни идеи за плана за интегрирано развитие на Бургас в периода 2021 -2027 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 05 февруари 2021 г.

Във връзка с проведени обществени обсъждания на 18 декември 2020 г., на които бе представен проект на приоритетни зони за въздействие за периода 2021-2027 г., Община Бургас стартира набиране на проектни идеи за бъдещото развитие в съответните зони на въздействие. В тази връзка сме публикували форма за идентифициране на потенциални проектни идеи. Целта на настоящата форма е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни.

Повече информация може да намерите ТУК