Профилирани гимназии

Профилирани гимназии

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

Гимназия с преподаване на английски език  ”Гео Милев”

Бургас, к-с "Изгрев" п.к. 7
Директор: Жаклин Нейчева
Телефон Директор: 056862949
Телефони Зам. - директор/и: 056862949; 056862947
Телефони Канцелария: 056862949
Е-mail: [email protected]

 

ГАЛЕРИЯ

Профилът на АЕГ "Гео Милев" е чуждоезиков, включващ четири профилиращи предмета: Английски език, Немски език/Руски език, Български език и литература и един по избор: Математика, Информационни технологии, История, Химия, Изобразително изкуство;
Разнообразни извънкласни форми: Португалски език, Руски език, Арт клуб, Музикални и танцови формации, Клуб "Дебати", Секции по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, бадминтон, театър и други клубове по интереси.
Материално-техническа база: Четири компютърни кабинета с общо 90 компютъра. Във всяка стая - бяла дъска, мултимедия. Wi-Fi - мрежа. Актова зала (70-90 места) с мултимедия и озвучаване. Физкултурен салон с фитнес, открити спортни площадки. Нова библиотека с фонд около 10 000 книги на български и английски език.
Държавен план- прием след седми клас в АЕГ "Гео Милев":
6 паралелки по 26 ученика с профил чуждоезиков:

Гимназията е оторизиран изпитен център в няколко направления:
ИТ: Certiport Authorized Testing Center;

Английски език: SАТ;

Гимназията е член на партньорската програма на Британски съвет Addvantage с присъден СРЕБЪРЕН статут и подготвителен и изпитен център за сертификати на Кеймбридж - FCE, CAE, IELTS

Немски език: Гьоте - Институт, в съвместна работа с ПГПАЕ "Гео Милев", провежда в Бургас изпити за сертификатите А1 до С1 по немски език.

Гимназията работи по национални и международни програми и проекти.
Всяка година в гимназията работи учител - стажант: от САЩ по програмата Фулбрайт и учител по португалски език по програма на Португалски културен и езиков център "Камойнш София"

Ежегодно от гимназията се организират Спортни турнири, Национални онлайн състезания, концерти, вечери на талантите, дни на отворените врати.

Наши възпитаници са носители на множество отличия в престижни състезания, сред които и Световна шампионска титла по информационни технологии.

99% от зрелостниците продължават обучението си в престижни университети в България и чужбина.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://gpaeburgas.org

АЕГ "Гео Милев"

Немска езикова гимназия "Гьоте"

Гимназия с преподаване на немски език

к-с "Зорница"
Директор: инж.Надежда Радева-Иванова
Телефон Директор: 056/81-30-33
Телефони Зам. - директор/и: 056/86-29-44, 056/86-29-48
Телефони Канцелария: 056/86-29-46
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Профилирана гимназия с интензивно изучаване на немски език и прием след завършен VII клас. Вторият език е английски.
В XII клас учениците полагат изпит за Немска езикова диплома и получават сертификат.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://neg-goethe.org/

НЕГ "Гьоте"

Профилирана гимназия за романски езици ”Г. С. Раковски”

бул.Ст.Стамболов 19
Директор Георгиева
Тел. 056 810104
Пом.Директор: 056 810112
Канцелария: 056 810115; 056 811631
e-mail: [email protected]

Традиция
Новаторство
Европейско ниво

Три характеристики, които определят облика на Профилирана гимназия за ромàнски езици "Г. С. Раковски " - Бургас.

Училище, уникално не само със своя профил, но и с неформалните методи на обучение, които гарантират висока успеваемост и прекрасна реализация на нашите възпитаници.

В свят, в който не можем да живеем без да владеем чужди езици, учениците от Профилирана гимназия за романски езици " Г.С.Раковски" усвояват перфектно френски, италиански, испански и английски - 3 паралелки с усилено изучаване на френски език, 3 паралелки с усилено изучаване на испански език, 1 паралелка с усилено изучаване на италиански език. Втори чужд език за всички ученици - английски език.

Благодарение на успешната транснационална политика, която гимназията реализира от 1999 година и до днес, възпитаниците на гимназията имат шанс да практикуват придобитите знания в реална среда,

Системни обмени на големи групи ученици с училища от Испания, Франция, Италия.

Единадесeт европейски образователни проекта, с партньори от цяла Европа - Франция, Италия, Испания, Гърция, Турция, Румъния, Полша, Люксембург, Норвегия, Швеция.

Десетки мобилности, в които са участвали над 250 ученици и 30 преподаватели.

Европейски отличия за качество.


Международни езикови сертификати:
DELF / DALF
BACHILLERATO / DELE
PEARSON TESTS OF ENGLISH
Клуб за театрално изкуство
Танцови формации
Значими спортни постижения
В ПГРЕ "Г. С. Раковски" работят 20 групи по проект "УСПЕХ" на МОН.

Нима има по-добра възможност за образование и мотивация на младите хора, които искат да знаят и да успяват!

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://gre-rakovski.com

ПГРЕ "Г. С. Раковски"

Профилирана природоматематическа гимназия ”Акад. Никола Обрешков”

Природоматематическа гимназия  ”Академик Никола Обрешков”

бул. "Ст.Стамболов" 19
Директор Стоянов: 056 810082
Пом.Директори: 056 810096
Канцелария: 056 810083
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

В ППМГ "Акад. Никола Обрешков" са създадени всички необходими условия за провеждане на пълноценен и качествен образователно-възпитателен процес.
Гимназията разполага с модерно оборудвани кабинети по химия, физика, биология, информатика и чуждоезиково обучение, както и с много възможности за активно участие в разнообразни спортни дейности.

Многобройните успехи през изминалите 40 години от създаването на гимназията потвърждават безспорния и авторитет. Тези високи постижения се дължат както на амбицията на педагогическата колегия, така и на таланта на възпитаниците на ПМГ "Акад. Никола Обрешков".

От 2013 година започва изграждането на нов спортен комплекс в двора на училището. През тази учебна година градът и училището ще бъдат домакин на международно математическо състезание BIMC.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pmgbs.com

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Профилирана гимназия за чужди езици ”Васил Левски”

ул. "Копривщица" №10
Директор Иванова
Тел. 056 837591
Пом. Директор: 056 811640
Канцелария: 056 811641
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

2013 година ПГЧЕ "Васил Левски" - гр. Бургас празнува своя 50-годишен юбилей. Известно още под името "Руската гимназия", училището е единственото в региона, приоритетно ориентирано към задълбочено изучаване на руски език и култура. Правоприемник на III политехническа гимназия, трансформирана през 1963 год. в Руска езикова гимназия, а през 1992 год. - в Гимназия за чужди езици.

Със своята богата история училището, носещо името на един от най-великите българи и родолюбци, става емблематично като духовно средище и институция, която в период на всеобщи промени, е призвана да осигури качествено и модерно образование. И това - под знака на много промени, съпътстващи българското общество при навлизането му в европейското образователно пространство, нови изисквания и предизвикателства на пазара на труда в рамките на Европейския съюз.

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" е синоним на престиж, училище с утвърдени традиции, натрупан опит и висококвалифицирани педагогически кадри вече 50 години:

  • като цялостен имидж - елитно училище, адекватно на времето, адаптирано към пазара на труда. 
  • като кадрови потенциал - мотивирани, високо квалифицирани преподаватели за работа в условията на постмодерното образование;
  • като качество на подготовка - училище със задълбочено изучаване на руски и западен език и с това гарантиращо успешна практическа реализация на възпитаниците си;
  • като профилиране - отворена система, която се доближава до евростандартите в образованието и гарантира конкурентноспособност на възпитаниците.

 

Учениците на ПГЧЕ са личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Достойно полагат изпити за получаване на:

  • Международен сертификат за степен на владеене на руски език от ГИРЯ "А. С. Пушкин" - Москва

 

От м.ноември 2012 г. ПГЧЕ "Васил Левски" е член на АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ и предоставя възможност за:

 

  • Международен сертификат за степен на владеене на английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата.

 

ПГЧЕ работи и по много европейски проекти и национални програми.
През 2013 година ГЧЕ е включена в стартиращ Проект за енергийна ефективност - саниране, подмяна на старата дограма и други необходими ремонти, финансиран от Международен фонд "Козлодуй" .

Много са призовете и наградите на наши възпитаници, както в областта на спорта,така и в чуждоезиковото обучение.

Всеки, който е свързал живота и съдбата си с историята на гимназията, е оставил своята следа тук, частица от собствената си идентичност, за да има днес ПГЧЕ "Васил Левски" собствен стил и да се превърне в запазена марка за обучение по руски език.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  gimnasy-rus-bs.hit.bg


ПГЧЕ "Васил Левски" гр.Бургас

свали като pdf разглеждания: 94685 последна промяна: 16:16:07, 26 октомври 2020