Средни училища

Средни училища

СУ "Св.св.Кирил и Методий"

"Площад Св.св.Кирил и Методий" №1
Директор: Снежана Няголова
Тел. 056 846033
Пом.Директори 056843 398, 056/846 031
Канцелария: 056846 034
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас е наследник на първото българско училище в града. То излъчва атмосфера на уют, сигурност и усет за модерност чрез непрекъснатото обновяване на материалната база - нови компютърни кабинети, собствена художествена галерия - място за изява на творческите заложби на учениците. Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Тук се обучават над 1150 ученици от І до ХІІ клас. Ежегодно се осъществява прием след IV клас в паралелка с разширено изучаване на Изобразително изкуство и след VІІ клас в следните профили:
1. Икономическо развитие - География и икономика. Обучението подготвя учениците да се ориентират в пространствените измерения на най-важните проблеми на съвременността, да разбират значението на природните и социалните ресурси за развитие на икономиката, да изучават географската основа на проблемите и конфликтите в глобален, регионален, национален и локален обхват, както и да изучават географските предпоставки на евроинтеграцията и утвърждаването на България като част от европейското, икономическо, политическо и културно пространство.
2. Софтуерни и хардуерни науки. Учениците овладяват съвременните информационни технологии, развиват уменията си по програмиране, предпечатна подготовка, графичен дизайн, уеб дизайн, моделиране на процеси и обекти, овладяват езици като Visual Basic, Visual Basic for Application, XHTML, XML, CSS и JavaScript, както PHM и MySql за създаване на уеб базирани приложения. Изучават основи на цифровата фотография, обработка на цифрови изображения - растерна, векторна и фрактална графика. Изучават текстообработка, създаване на електронни таблици и база данни.
3. Изобразително изкуство - учениците изучават основите на декоративното рисуване, пространствен, графичен и моден дизайн, живопис, иконопис, стъклопис, скулптура, компютърна графика, история на изкуството.
Всички профили включват интензивно или разширено изучаване на английски език. Учениците получават задълбочени знания по учебните предмети, участват успешно в международни, национални и общински конкурси, състезания и проекти.

За повече информация посетете: http://sukim.bg/ - СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас.

 

 

СУ "Иван Вазов"

ул. "Хр. Ботев" №42
Директор: Виктор Григоров
Тел. 056 817690, 0899181047
Пом. директор: 056 817691, 0899181063
Канцелария: 056 817693
e-mail: i[email protected]

сайт: www. ivazov-burgas.com

ГАЛЕРИЯ

СУ "Иван Вазов" е училище с 50 годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти по всички специалности, защитили клас квалификации, мотивирани от усилията на учениците да успеят. За работата на препоподавателите говорят отличните резултати на завършилите СУ "Иван Вазов". Училището привлича своите възпитаници с разнообразни извънкласни дейности, развиващи талантите. Разполага с действаща вокална група, мажоретен състав и модерен балет, представящи училището на различни обществени мероприятия. Училището има богата художествено - творческа традиция. Тя е утвърдена за първи път през 1971 г. от детската школа по керамика и пластика с ръководител К. Арабаджиев. Училището се гордее с имената на известни юристи, икономисти, лекари, политици, учили тук. Известната Петя Дубарова и олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов са в почетния списък. Известните актьори Димитър Рачков, Тончо Токмакчиев, Христо Симеонов и Емил Марков също са възпитаници на училището.

 

СУ "Иван Вазов" гр.Бургас

СУ "Димчо Дебелянов"

к-с Славейков, до бл.
Директор: Стоев
Моб.тел.: 0878469551
Пом.Директор:
Моб.тел.: 0878469552; 0878469550
Канцелария:
Моб.тел.: 0878469553
Е-mail:[email protected] 

СУ " Димчо Дебелянов" е с 50 годишни традиции в областта на математиката, изкуствата и спорта.

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ddebelyanov-bs.com/

СУ "Димчо Дебелянов" гр.Бургас

СУ "Еп. Константин Преславски"

Бургас 8010, ж.к. Славейков до бл.44
Директор: Мартин Илиев
Телефон Директор: 056 86 09 05
Телефони Зам. - директор/и: 056 86 08 47
Телефони Канцелария: 056 86 09 06
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Средно училище "Еп. Константин Преславски" - Бургас е създадено като основно училище през 1976 г. под името Основно училище "Димитър Полянов".
През 1983 г. училището влиза в новата сграда, в която е и до момента, построена по експериментален проект като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, а от 1987 г. е преобразувано в единно средно политехническо училище (от 1991 г. - СОУ, а от 2016 г. - СУ). Преименувано е на СОУ "Константин Преславски" с решение по Протокол № 7 от 09.04.1992 г. на Общински съвет - Бургас, със заповед № РД 09-494/22.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев получава името Средно общообразователно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас, а след влизането в сила на 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование е преобразувано в Средно училище.
През учебната 1991/1992 г. е разкрит прием след VII клас. Приети са първите ученици в профил "Биология", а през учебната 1999/2000 г. е разкрит нов профил за прием след VII клас - "Информатика" с интензивно изучаване на английски език.
Към момента в СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас се обучават над 570 ученици. През учебната 2016/2017 г. в гимназиалния етап учениците се обучават в профилите "Информационни технологии" и "Биология и здравно образование". Традициите ни в развитието на извънкласната дейност са значителни - през годините са се формирали ученическите клубове "Дебати", "Репродуктивно здраве", Литературен клуб, "Млад европеец", Школа по изобразително изкуство, Вокална група, Мажоретен състав и Театрална школа.
Училището ни е партньор с Гимназия Люлебургас по българо-турския трансграничен проект "Фестивал на поколенията", финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата "Обичам природата - и аз участвам" на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите, а през 2015 г. спечелихме финансиране за изграждане на игротека за учениците от начален етап по Националната програма "Училището - територия на учениците" на Министерството на образованието и науката, както и оборудване на компютърен кабинет с модерни терминали по програмата "Интернет в училище". През учебната 2015/2016 година в "Преславски" се реализира българо-холандския проект "Алфатийн" за практическо обучение на учениците от гимназиален етап по гражданско образование и предприемачество. През 2016 г. е санирана сградата на училището, сменена бе топлоизолацията на покрива, както и изцяло е обновен училищния стол. СУ "Епископ Константин Преславски" е включен през учебната 2016/2017 година в програма на Община Бургас за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
През 2012 г. се поднови и издаването на училищния вестник "Преславски NEWS".
От 1996 г. сме домакини на ученическата философска конференция "Човек - Свят", като сме съорганизатори с Регионалното управление на образованието - Бургас, а наши партньори са Община Бургас и издателство "Просвета". От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.
Осигурили сме възможност за безплатни извънкласни занимания по плуване, футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса. През годините СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас нееднократно е с призови класирания на градските първенства при колективните спортове и по плуване.
В СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас има специализирани кабинети по информационни технологии, музика, изобразително изкуство, география, биология, физика, модерна лаборатория по химия, два физкултурни салона, две фитнес-зали, плувен басейн, актова зала с 300 места, библиотека, училищен стол.

През учебната 2013/2014 година е възстановен началния етап в нашето училище, а за първи път в 40-годишната история на училището през учебната 2016/2017 година в него се обучават ученици във всички випуски от трите етапа на образование на българското училище.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://preslavski.eu/

СУ "Еп. Константин Преславски"

СУ "Йордан Йовков"

СУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

к-с Изгрев до бл.16
Директор: Анна Пенева
Тел. 056 860898
Канцелария: 056 887441
е-mail: [email protected] 

 

СУ "Йордан Йовков" Бургас- 40 години  професионализъм за децата на к-с "Изгрев"

В  СУ "Йордан Йовков" - Бургас се обучават и възпитават предимно ученици от комплекс "Изгрев" на гр.Бургас.  Училището е основано през 1979 година и тази година  ще отбележи 40 години от основаването си.  Педагогическите специалисти са квалифицирани, притежават дигитални компетентности, прилагат иновативни методи на обучение, работа в екипи, търсят практическо прилагане на знанията  на учениците в житейски ситуации.

От  2018/2019  учебна година е утвърдено за иновативно училище на МОН, за следващите 3 учебни години. Иновациите са в методите на преподаване  по природни науки в начален етап, чрез прилагане на ИКТ технологии. Предстои разширяване обхвата на иновациите и в прогимназиален етап.

Обучението на учениците  е в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма. Учениците учат на едносменен режим, само І учебна смяна от 08.00 до 13.00 часа. Прилага се целодневна форма на обучение за учениците от І-VII клас, с безплатна занималня от 13.30 ч. до 17.00 ч. за начален етап и от 13.30 до 17.50 часа-за прогимназиален етап. Учениците в гимназиален етап са само в самостоятелна форма на обучение.

Училището разполага с модерна материална база, във всички класни стаи и учебни кабинети има мултимедия, за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание в образователно-възпитателния процес. За обучение по информационни технологии имаме  2 компютърни кабинета, кабелен и безжичен интернет в сградата. Прилага се електронен дневник.  Разполагаме със специализирани кабинети по общообразователните предмети, 2 игротеки за занимания по интереси, 2 ресурсни кабинета, библиотека с 10 000 книги, физкултурен салон, актова зала за тържества, медицински кабинет.

Предлагат се безплатни занимания по интереси в областта на природните науки, технологиите, изобразителното изкуство, спорта. Работи се по проекти и програми на МОН.

Много от учениците на СУ "Йордан Йовков" са носители на престижни награди от регионални, национални и международни конкурси  и състезания в науката , изкуствата и спорта.

 На децата  от начален етап се предоставят  безплатно: подкрепителна закуска, финансирана от МОН, мляко и млечни произведения, сезонни плодове и зеленчуци по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"  на ДФ "Земеделие".

В модерния училищен стол на място ежедневно се приготвя обедно хранене и се прилага електронната система "Училищен стол".  Учениците имат възможност да избират от няколко менюта.

Екипът на СУ "Йордан Йовков" Бургас очаква своите нови ученици, за да им посвети любов, грижи и професионализъм в името на успеха им!


За повече информация за училищния живот и успехите на нашите ученици, моля, посетете: www.jovkov.org или страницата ни във Фейсбук: Успех в СОУ " Йовков" Бургас

СУ "Йордан Йовков" гр.Бургас

СУ "Добри Чинтулов"

ж.к. "Изгрев"до бл. 16
Директор:Милена Дренска
Телефон Директор:056/ 860894
Телефон Зам- директор: 056/ 860896
Телефони Канцелария: 056/ 860895
е-mail: [email protected]


"Къде си вярна,ти,любов народна
къде блестиш,ти,искрa любородна?"

Добри Чинтулов


СУ "Добри Чинтулов" - Бургас е училище с традиции в областта на българското фолклорно изкуство. Неговите възпитаници са ежегодни призьори от различни национални и международни конкурси. Бургаското училище е едно от малкото в страната, предлагащо специализирано обучение по народно пеене, музика и хореография, а изявите на младите таланти продължават да покоряват сърцата на публиката.
През 1951г., училището се отделя като самостоятелно училище.
От 1976г. се премества в приморския ж.к. ,,Изгрев", в нова учебна сграда. Обучението на ученици от гимназиален етап започва през учебната 1983/1984г.През 1990 г. училище "Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.
СУ "Добри Чинтулов" - Бургас има целодневна форма на обучение за І, ІІ , III и IV клас, начален и прогимназиален етап - общообразователна подготовка, както и профил "Изкуства"/. Музика и Хореография /в гимназиален етап/.
Училището разполага с уютни класни стаи, учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка, компютърни кабинети, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за обучение по музика, две танцовални зали, ресурсен кабинет за деца със зрителни нарушения и модерна игротека, както и здравен кабинет, физкултурни салони и ученически стол.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.dchintulov.com

СУ "Добри Чинтулов" гр.Бургас

СУ "Петко Росен"

СУ

ж.к. "Меден рудник", зона А
Директор: Даниела Петрова
Телефон Директор: 056/ 85 21 84
Телефони Зам. - директор/и: 056/ 85 21 42
Телефони Канцелария: 056/ 85 21 87
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "ПЕТКО РОСЕН" е училище с общинско финансиране и обучава деца в подготвителен клас и ученици от 1 до 12 клас. Предлага на своите възпитаници много добра общообразователна подготовка и профилиранопрофесионално обучение за ученици в гимназиален етап.
Разполага с модерна учебна база, интерактивни дъски, компютърни кабинети и множество класни стаи.
В училището работят висококвалифицирани преподаватели с дълъг професионален стаж. 
На учениците от начален курс се осигурява целодневен режим на обучение.
Напълно безплатно училището предлага интересни и забавни извънкласни дейности като спорт, изобразително и приложно изкуство, театър, екология, цветарство и други занимания.


За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.petkorosen.com/


СУ "Петко Росен" гр.Бургас

СУ "Константин Петканов"

к-с "М. Рудник", срещу бл.448
Директор: Дарина Колева

тел/факс: 056 852694

Пом. директор: 056 852709, 056 854704
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

СУ "Константин Петканов" - Бургас е открито през 1984 година в един от най-големите жилищни комплекси - "Меден рудник". Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база - два физкултурни салона, актова зала с 250 зрителски места, три компютърни кабинета с мултимедии, три видеозали с мултимедии, нов кабинет по анимация и единствения в комплекса действащ плувен басейн. Всичките 38 класни стаи на четириетажната сграда са слънчеви и просторни и в тях през настоящата година се обучават 586 ученици. На учениците от 1 до 4 клас е осигурена целодневна организация на обучение, бюфет, столово хранене и безплатна закуска. Съставът на педагогическата колегия е от високо квалифицирани специалисти, психолог, логопед, ресурсен учител. Училището спечели и работи по много проекти, най-значимите от които са:

  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" Творческа лаборатория за аниматори "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ" на стойност 127 562. 21 лв.
  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ "Подавам ти ръка" на стойност 143 259.40 лв

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:https://konstantinpetkanov.net/

СУ "Константин Петканов"

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

СОУ

кв.Черно море, ул. "Атанас Буров" №10
Директор: Людмила Йорданова
Телефон Директор: 089463123
Телефон канцелария: 055182009
Е-mail: [email protected]

Сайт: su-botev.na4alobg.com

ГАЛЕРИЯ    

С тържествена празнична програма стартира новата учебна 2016-2017г. в СУ" Христо Ботев", квартал Черно море . Ученици и родители изпълниха двора на училището с букети цветя и трепетни вълнения от чуването на първия училищен звънец. Директорът на учебното заведение >

Людмила Йорданова официално откри учебната година .
Радостен съм , че имам възможността да Ви поздравя с първия учебен ден - най-вълнуващия и чакания , защото всичко в живота ни започва от знанието . Чрез него ние откриваме нови светове , учи ни да творим и мечтаем , прави ни по-мъдри , по - отговорни в делата ни ! Бъдете здрави и на добър час!- допълни той.
Първокласниците бяха най-ентусиазирани и нетърпеливи да прекрачат прага на родното школо .
С пожелания за неуморен труд , постоянство , любов към ученето посрещнаха любимите си ученици учителите в СУ" Христо Ботев" .

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

Директор: Златанова
гр. Бургас, к/с "Славейков", сградата на СУ "Димчо Дебелянов"
тел.: 0884 368 590, 056 543 218
[email protected]

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://vsu-bs.com/

 

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

свали като pdf разглеждания: 99024 последна промяна: 15:47:15, 26 октомври 2020