Средни училища

Средни училища

1. СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

площад Кирил и Методий №1
Директор Няголова
Тел. 056 846033
Пом.Директори 056843 398, 056/846 031
Канцелария: 056846 034
e-mail: soukim@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

СУ "Св. св. Кирил и Методий" е наследник на първото българско училище в града. То излъчва както атмосфера на уют и сигурност, така и усета за модерност чрез непрекъснатото обновяване на материалната база - нови компютърни кабинети, собствена художествена галерия - място за изява на творческите заложби на учениците. Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Тук се обучават над 1000 ученика от І до ХІІ клас. Ежегодно се осъществява прием след VІІ клас в следните профили:

1. Хуманитарен - география с английски език. Учениците получават специализирана подготовка по география и икономика, гарантираща им успешна реализация във всички ВУЗ.

2. Технологичен - информационни технологии и информатика с английски език. Учениците овладяват съвременните информационни технологии.

3. Изкуства - изобразително изкуство с английски език. Учениците изучават основите на

декоративното рисуване, пространствен, графичен и моден дизайн, живопис, иконопис, стъклопис, скулптура, компютърна графика, история на изкуството.
Учителският колектив е изграден от доказали се в практиката професионалисти. Под тяхно ръководство учениците получават задълбочени знания по учебните предмети, участват в международни, национални и общински конкурси, състезания и проекти, завоювайки призови места.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://soukim-burgas.com

СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

2. СУ "Иван Вазов"

ул. "Хр. Ботев" №42
Директор: Виктор Григоров
Тел. 056 817690
Пом. директор: 056 817691
Канцелария: 056 817693
e-mail: Ivazov_bs@abv.bg


ГАЛЕРИЯ

СУ "Иван Вазов" е училище с 50 годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти по всички специалности, защитили клас квалификации, мотивирани от усилията на учениците да успеят. За работата на препоподавателите говорят отличните резултати на завършилите СУ "Иван Вазов". Училището привлича своите възпитаници с разнообразни извънкласни дейности, развиващи талантите. Разполага с действаща вокална група, мажоретен състав и модерен балет, представящи училището на различни обществени мероприятия. Училището има богата художествено - творческа традиция. Тя е утвърдена за първи път през 1971 г. от детската школа по керамика и пластика с ръководител К. Арабаджиев. Училището се гордее с имената на известни юристи, икономисти, лекари, политици, учили тук. Известната Петя Дубарова и олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов са в почетния списък. Известните актьори Димитър Рачков, Тончо Токмакчиев, Христо Симеонов и Емил Марков също са възпитаници на училището.

 

СУ "Иван Вазов" гр.Бургас

3. СУ "Димчо Дебелянов"

к-с Славейков, до бл.
Директор Стоев
Моб.тел.: 0878469551
Пом.Директор:
Моб.тел.: 0878469552; 0878469550
Канцелария:
Моб.тел.: 0878469553
Е-mail:ddebelianov_bs@abv.bg 

СУ " Димчо Дебелянов" е с 50 годишни традиции в областта на математиката, изкуствата и спорта.

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ddebelyanov-bs.com/

СУ "Димчо Дебелянов" гр.Бургас

4. СУ "Еп. Константин Преславски"

Бургас 8010, ж.к. Славейков до бл.44
Директор: Мартин Илиев
Телефон Директор: 056 86 09 05
Телефони Зам. - директор/и: 056 86 08 47
Телефони Канцелария: 056 86 09 06
Е-mail: sskpreslavski@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Средно училище "Еп. Константин Преславски" - Бургас е създадено като основно училище през 1976 г. под името Основно училище "Димитър Полянов".
През 1983 г. училището влиза в новата сграда, в която е и до момента, построена по експериментален проект като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, а от 1987 г. е преобразувано в единно средно политехническо училище (от 1991 г. - СОУ, а от 2016 г. - СУ). Преименувано е на СОУ "Константин Преславски" с решение по Протокол № 7 от 09.04.1992 г. на Общински съвет - Бургас, със заповед № РД 09-494/22.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев получава името Средно общообразователно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас, а след влизането в сила на 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование е преобразувано в Средно училище.
През учебната 1991/1992 г. е разкрит прием след VII клас. Приети са първите ученици в профил "Биология", а през учебната 1999/2000 г. е разкрит нов профил за прием след VII клас - "Информатика" с интензивно изучаване на английски език.
Към момента в СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас се обучават над 570 ученици. През учебната 2016/2017 г. в гимназиалния етап учениците се обучават в профилите "Информационни технологии" и "Биология и здравно образование". Традициите ни в развитието на извънкласната дейност са значителни - през годините са се формирали ученическите клубове "Дебати", "Репродуктивно здраве", Литературен клуб, "Млад европеец", Школа по изобразително изкуство, Вокална група, Мажоретен състав и Театрална школа.
Училището ни е партньор с Гимназия Люлебургас по българо-турския трансграничен проект "Фестивал на поколенията", финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата "Обичам природата - и аз участвам" на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите, а през 2015 г. спечелихме финансиране за изграждане на игротека за учениците от начален етап по Националната програма "Училището - територия на учениците" на Министерството на образованието и науката, както и оборудване на компютърен кабинет с модерни терминали по програмата "Интернет в училище". През учебната 2015/2016 година в "Преславски" се реализира българо-холандския проект "Алфатийн" за практическо обучение на учениците от гимназиален етап по гражданско образование и предприемачество. През 2016 г. е санирана сградата на училището, сменена бе топлоизолацията на покрива, както и изцяло е обновен училищния стол. СУ "Епископ Константин Преславски" е включен през учебната 2016/2017 година в програма на Община Бургас за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
През 2012 г. се поднови и издаването на училищния вестник "Преславски NEWS".
От 1996 г. сме домакини на ученическата философска конференция "Човек - Свят", като сме съорганизатори с Регионалното управление на образованието - Бургас, а наши партньори са Община Бургас и издателство "Просвета". От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.
Осигурили сме възможност за безплатни извънкласни занимания по плуване, футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса. През годините СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас нееднократно е с призови класирания на градските първенства при колективните спортове и по плуване.
В СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас има специализирани кабинети по информационни технологии, музика, изобразително изкуство, география, биология, физика, модерна лаборатория по химия, два физкултурни салона, две фитнес-зали, плувен басейн, актова зала с 300 места, библиотека, училищен стол.

През учебната 2013/2014 година е възстановен началния етап в нашето училище, а за първи път в 40-годишната история на училището през учебната 2016/2017 година в него се обучават ученици във всички випуски от трите етапа на образование на българското училище.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://preslavski.eu/

СУ "Еп. Константин Преславски"

5. СУ "Йордан Йовков"

к-с Изгрев до бл.16
Директор Анна Пенева
Тел. 056 860898
Канцелария: 056 887441
е-mail: jovkov2007@abv.bg 

В СУ "Йордан Йовков" -Бургас се обучават и възпитават ученици от комплекс "Изгрев" . Обучението е в дневна, индивидуална, самостоятелна и задочна форма. Училището приема ученици на 5 и 6 години за предучилищна подготовка. За постъпване в І клас се приемат ученици, навършили 7 години, или 1 година по-рано/по преценка на родителите/. За начален етап: І-ІV клас , учебните занятия са с начало:08.00 часа и І смяна до 12.35 часа през цялата учебна година. Родителите, които желаят децата им да бъдат в целодневна форма на обучение, ползват безплатна занималня за самоподготовка, която е до 17.00 ч. Учениците от V-ХІІ клас учат само І учебна смяна от 08.00 до 14.30 часа. В гимназиалния етап се провежда обучение в общообразователни паралелки с разширено изучаване на "Информационни технологии" и професионално обучение за "Моделиер-технолог на облекло от текстил".

Училището разполага с уютни класни стаи ,модерна база от кабинети за обща и професионална подготовка, кабинет за деца със СОП, кабинет за деца в предучилищна възраст, две игротеки за занимания по интереси за учениците в целодневна форма от начален етап, два физкултурни салона, актова зала за тържества, два кабинета по информационни технологии,три зали за мултимедия, безжичен интернет в сградата, интерактивна дъска.
В начален етап се прилага образователния софтуер "Енвижън" и електронно учебно съдържание на урочната дейност. Във всяка класна стая на учениците от начален етап има мултимедиен проектор, лаптоп и безжични мишки за работа с електронните уроци, чрез които децата с лекота усвояват учебното съдържание.

На учениците се предоставя възможност за обедно хранене в училищния стол чрез балансирано 3 степенно меню, одобрено от технолог на Дирекция "Образование". Предлагат се и съобразените с Наредбата за ученическо хранене закуски и напитки. За начален етап: ежедневно се осигуряват безплатни подкрепителни закуски в голямото междучасие и един път седмично плод/зеленчук по Схемата "Училищен плод".

В училището има медицински кабинет и щатна медицинска сестра. На І етаж в сградата, в отделно крило, са разположени кабинетите на психолог, логопед и ресурсни учители за деца със специални образователни потребности към Ресурсен център-Бургас.
Извънкласните дейности се финансират по проект "Успех" на ОП "РЧР".В училището функционират 16 групи за извънкласни дейности.

Широко е застъпен спортът. Отборите ни по хандбал ежегодно са финалисти на общински, зонални и национални кръгове на Училищните игри. Развива се и волейбол и футбол. Училището има фанфарен оркестър и вокална група. Много от учениците ни са носители на награди от национални, областни и общински конкурси и състезания по български език, английски език, математика, изобразително изкуство.

Реализират се различни екологични дейности, съвместно с Българското дружество за защита на птиците, Българската фондация за биоразнообразие, Еко-пак, ПУДООС под мотото "За чиста природа-и аз участвам".


За повече информация за училищния живот и успехите на нашите ученици, моля, посетете: www.jovkov.org или страницата ни във Фейсбук: Успех в СОУ " Йовков" Бургас

СУ "Йордан Йовков" гр.Бургас

6. СУ "Добри Чинтулов"

ж.к. "Изгрев"до бл. 55
Директор: Галина Казакова
Телефон Директор:056/ 860894
Телефон Зам- директор: 056/ 860896
Телефони Канцелария: 056/ 860895
е-mail: sou_dchintulov@abv.bg


"Къде си вярна,ти,любов народна
къде блестиш,ти,искрa любородна?"

Добри Чинтулов


СУ "Добри Чинтулов" - Бургас е училище с традиции в областта на българското фолклорно изкуство. Неговите възпитаници са ежегодни призьори от различни национални и международни конкурси. Бургаското училище е едно от малкото в страната, предлагащо специализирано обучение по народно пеене, музика и хореография, а изявите на младите таланти продължават да покоряват сърцата на публиката.
През 1951г., училището се отделя като самостоятелно училище.
От 1976г. се премества в приморския ж.к. ,,Изгрев", в нова учебна сграда. Обучението на ученици от гимназиален етап започва през учебната 1983/1984г.През 1990 г. училище "Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.
СУ "Добри Чинтулов" - Бургас има целодневна форма на обучение за І, ІІ , III и IV клас, начален и прогимназиален етап - общообразователна подготовка, както и профил "Изкуства"/. Музика и Хореография /в гимназиален етап/.
Училището разполага с уютни класни стаи, учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка, компютърни кабинети, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за обучение по музика, две танцовални зали, ресурсен кабинет за деца със зрителни нарушения и модерна игротека, както и здравен кабинет, физкултурни салони и ученически стол.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.dchintulov.com

СУ "Добри Чинтулов" гр.Бургас

7. СУ "Петко Росен"

СУ

ж.к. "Меден рудник", зона А
Директор Мария Геогиева Дюлгерова
Телефон Директор: 056/ 85 21 84
Телефони Зам. - директор/и: 056/ 85 21 42
Телефони Канцелария: 056/ 85 21 87
Е-mail: petkorosen@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

СУ "ПЕТКО РОСЕН" е училище с общинско финансиране и обучава деца в подготвителен клас и ученици от 1 до 12 клас. Предлага на своите възпитаници много добра общообразователна подготовка и профилиранопрофесионално обучение за ученици в гимназиален етап.
Разполага с модерна учебна база, интерактивни дъски, компютърни кабинети и множество класни стаи.
В училището работят висококвалифицирани преподаватели с дълъг професионален стаж. 
На учениците от начален курс се осигурява целодневен режим на обучение.
Напълно безплатно училището предлага интересни и забавни извънкласни дейности като спорт, изобразително и приложно изкуство, театър, екология, цветарство и други занимания.


За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.petkorosen.com/


СУ "Петко Росен" гр.Бургас

8. СУ "Константин Петканов"

к-с М.Рудник срещу бл.448
Директор: Дарина Колева

тел/факс 056 852694

Пом. директор: 056 852709, 056 854704
e-mail: petkanov_86@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

СУ "Константин Петканов" - Бургас е открито през 1984 година в един от най-големите жилищни комплекси - "Меден рудник". Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база - два физкултурни салона, актова зала с 250 зрителски места, три компютърни кабинета с мултимедии, три видеозали с мултимедии, нов кабинет по анимация и единствения в комплекса действащ плувен басейн. Всичките 38 класни стаи на четириетажната сграда са слънчеви и просторни и в тях през настоящата година се обучават 586 ученици. На учениците от 1 до 4 клас е осигурена целодневна организация на обучение, бюфет, столово хранене и безплатна закуска. Съставът на педагогическата колегия е от високо квалифицирани специалисти, психолог, логопед, ресурсен учител. Училището спечели и работи по много проекти, най-значимите от които са:

  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" Творческа лаборатория за аниматори "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ" на стойност 127 562. 21 лв.
  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ "Подавам ти ръка" на стойност 143 259.40 лв

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://petkanov.eu/

СУ "Константин Петканов"

9. Спортно училище ”Юрий Гагарин”

к-с "Зорница" бл.46
Директор: Георги Георгиев
тел. 056544117
Пом.Директор: 056530682
Канцелария: 056800690
su_u.gagarin@abv.bg

Спортно училище "Юрий Гагарин"

 

10. СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

СОУ

кв.Черно море ул.Атанас Буров №10
Директор Николай Стратиев
Телефон Директор: 089463123
Телефони Канцелария: 055182009
Е-mail: Ou_chmore@mail.bg

ГАЛЕРИЯ    

С тържествена празнична програма стартира новата учебна 2016-2017г. в СУ" Христо Ботев", квартал Черно море . Ученици и родители изпълниха двора на училището с букети цветя и трепетни вълнения от чуването на първия училищен звънец. Директорът на учебното заведение Николай Стратиев официално откри учебната година .
Радостен съм , че имам възможността да Ви поздравя с първия учебен ден - най-вълнуващия и чакания , защото всичко в живота ни започва от знанието . Чрез него ние откриваме нови светове , учи ни да творим и мечтаем , прави ни по-мъдри , по - отговорни в делата ни ! Бъдете здрави и на добър час!- допълни той.
Първокласниците бяха най-ентусиазирани и нетърпеливи да прекрачат прага на родното школо .
С пожелания за неуморен труд , постоянство , любов към ученето посрещнаха любимите си ученици учителите в СУ" Христо Ботев" .

СУ "Христо Ботев" - кв.Черно море

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

Директор: Златанова
гр. Бургас, к/с "Славейков", сградата на СУ "Димчо Дебелянов"
тел.: 0889827070
vg_zsbs@abv.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://vecerna.na4alobg.com/

 

Вечерно средно училище "Захари Стоянов"

Помощно училище ”Отец Паисий”

ул."Вардар" №1
Директор: Диана Костова
Тел. 056 549682
Канцелария: 056 546102
е-mail: puop@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Помощно училище "Отец Паисий" - Бургас
Училище за деца със специални образователни потребности. Обучението е организирано в класове от I до X клас. Осигурена е целодневна организация на учебния ден. Учениците от IX и X клас се обучават по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечение". Положилите успешно държавните изпити по теория и практика на специалността получават свидетелство за професионална квалификация Първа степен. Всички ученици от училището получават допълнителна подкрепа от логопед и психолог.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://puopburgas.net/

Помощно училище "Отец Паисий"

свали като pdf разглеждания: 66536 последна промяна: 11:13:44, 23 февруари 2017