Екип

Дирекция „Стратегическо развитие“

Мая Русева - директор на дирекция "Стратегическо развитие"

Отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции“

Величка Великова - началник-отдел

Ивайло Трендафилов - главен експерт

Жана Колева - главен експерт

Мариела Гъркова - главен експерт

Камер Ахмедов - главен експерт

Георги Сакалиев - главен експерт

Кира Данабашева - старши експерт

Отдел „Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие“

Антония Дякова - началник-отдел

Елена Иванова - главен експерт

Малина Стоянова - главен експерт

Веселина Димитрова - главен експерт

Мария Костова - старши експерт

Мария Бурулянова - старши експерт

Гергана Иванова - старши експерт

Деница Маджарова - старши експерт

Красимир Червенков - младши експерт

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Управител: Евелин Кузманов 

Експерти:  ([email protected]
- Експерт "Комуникация и информация"
 - Експерт "Логистика и информация"
Антон Ковачев - Експерт "Информационно обслужване и услуги"

Адрес: гр. Бургас, ул."Трапезица" №5
Телефон: 056/82 61 36
Мобилен телефон: 0875 109 587

 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Ръководител Проект: Петя Бакалова +359 879 017 662
Експерт Маркетинг: Георги Грудов +359 879 017 664
Експерт Финанси: Свилен Георгиев + 359 879 017 665
Експерт Логистика и обучение: Росица Чобанова + 359 879 017 663
e-mail: [email protected]

 

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС

Управител: Даниела Иванова-Алексиева моб: +359 888 225 390
e-mail: [email protected] [email protected]

свали като pdf разглеждания: 35598 последна промяна: 11:32:02, 16 септември 2020