Екип

Дирекция "Европейски политики и програми"

Мая Русева - директор на дирекция "Европейски политики и програми"

Отдел "Териториално сътрудничество"

Величка Великова - началник отдел "Териториално сътрудничество"

Ивайло Трендафилов - главен експерт

Жана Колева - главен експерт

Мариела Гъркова - главен експерт

Камер Ахмедов - главен експерт

Георги Сакалиев - главен експерт

Весна Балтина - старши експерт

Отдел "Инвестиционни проекти"

Антония Дякова - началник отдел

Малина Стоянова - главен експерт

Веселина Димитрова - главен експерт

Мария Танева - главен експерт

Доротея Янакиева - старши експерт

Мария Бурулянова - старши експерт

Светозар Градев - старши експерт

Красимир Червенков - младши експерт

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Управител: Евелин Кузманов 

Експерти:  (oic.burgas@eufunds.bg
Сивелина Илиева - Експерт "Комуникация и информация"
 - Експерт "Логистика и информация"
Антон Ковачев - Експерт "Информационно обслужване и услуги"

Адрес: гр. Бургас, ул."Трапезица" №5
Телефон: 056/82 61 36
Мобилен телефон: 0875 109 587

 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Ръководител Проект: Петя Бакалова +359 879 017 662
Експерт Маркетинг: Георги Грудов +359 879 017 664
Експерт Финанси: Свилен Георгиев + 359 879 017 665
Експерт Логистика и обучение: Росица Чобанова + 359 879 017 663
e-mail: incubator@business-burgas.com

 

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС

Управител: Даниела Иванова-Алексиева моб: +359 888 225 390
e-mail: isburgas@abv.bg ivanovadaniela@hotmail.com

свали като pdf разглеждания: 31926 последна промяна: 12:16:12, 22 май 2019