Нормативни актове

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изменен и допълненен: по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г

Правилник за дейността на обществения съвет за социално подпомагане- гр.Бургас

Правила за финансиране на нестопански организации

 

Правилник за реда за преоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Приет с Решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014г.

свали като pdf разглеждания: 19731 последна промяна: 10:35:16, 24 юли 2020