Членове на Консултативния съветпо Спорт

 • Председател на Обществения съвет по Спорт:
  д-р Лорис Мануелян -
  Заместник - кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас
 • Зам.-председател:
 • Калчо Белов - Председател на постоянна комисия "Спорт и младежки дейнсоти" при Общински съвет - Бургас
 • Координатор:
 • Живко Иванов - Директор на Общинско предприятие "Спортни имоти"
 • Членове:
 • Севдалина Турманова - Заместник-областен управител на Област Бургас
 • Павлина Алексиева - Старши екпсерт по физическо възпитание и спорт към РИО Бургас
 • д-р Спасимир Иванов - Управител на "Многопрофилна болница за активно лечение - Лайф Хаспитал" ЕООД, спортен деятел
 • Павел Бошнаков - Представител на бизнеса
 • Диян Димов - Изпълнителен директор на "Пристанище Бургас" ЕАД
 • Румен Христов - Представител на бизнеса, Управител на "М-БУС"ООД
 • Венелина Стоянова - Спортен журналист
 • Валентин Будаков - Спортен журналист
 • Иво Янакиев - Национален състезател по академично гребане
 • д-р Радо Гаров - Стаматолог, спортен деятел
 • д-р Методи Иванов - Очен лекар, спортен деятел
 • д-р Александър Маджуров - Управител на "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров" ООД
 • Светалин Куртланов - Представител на бизнеса, Изпълнителен директор на "Керамика Бургас" АД
 • Гергана Брънзова-Ерденай - Председател на Фондация "Бойчо Брънзов Стани по-добър", бивш състезател по баскетбол, треньор
 • Красимир Киров - Представител на бизнеса, Управител на "Рая Прима" ЕООД
 • Вели Аслан - Завършил спортна педагогика в НСА и спортен деятел
 • Евелин Ефендиев - Представител на баскетбол Ветерани

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader