Заповеди на Кмета на Община Бургас относно разписанието на училищните автобуси за учебната 2019/2020