Обяви и съобщения

Срок за инвестиции по чл.31 от Наредбата за РИДТОБ

 

 

         В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.01.2019г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

Съобщение за издадена заповед

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3393/28.11.2018г. за прекратяване категория на - стаи за гости
"Елсор/Elsor" с адрес гр. Бургас ул. "Екзарх Йосиф" №38;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Съобщение до Динко Марчев Славов- управител на "Славов Инг" ЕООД

 

В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:

 

Динко Марчев Славов управител на "Славов Инк" ЕООД, с адрес на управление: гр. Бургас  ж.к. "Славейков" бл.37 вх.2 ет.2 за издадена Заповед №2797/03.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за отказ определянето на вид и категория на туристически обект кафене "Будас/Budas" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №59. 

         Заповед №2797/03.10.2018г. е издадена на основание чл.130 ал.7 т.2 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат заповедта в Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Съобщение до Костадин Христов Костадинов

 

В изпълнение на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Община Бургас, съобщава на:

 

Костадин Христов Костадинов, с адрес гр. Бургас  кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №22 за издадена Заповед №2688/01.10.2018г. на Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" в Община Бургас, за временно спиране на удостоверение №2334/06.06.2016г. за утвърдена категория една звезда на туристически обект стаи за гости "Прометей"  с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №22. 

         Заповед №2688/01.10.2018г. е издадена на основание чл.136 ал.1 и ал.2 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат заповедта в Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Бургас през 2019г.

 

Община Бургас информира всички заинтересовани лица, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас, че от началото на месец декември могат да входират заявления за извършване на таксиметрова дейност през 2019година.

От 10.12.2018г. ще стартира заплащане да данък таксиметров превоз за 2019г.  и издаване на разрешителни валидни за 2019година.

Годишният данък таксиметров превоз за община Бургас не се променя  - 660,00лв.

Обикновена поръчка - 40,00лв.- разрешителните се изготвят в рамките на 14 работни дни;

Бърза поръчка - 60,00лв. - разрешителните се изготвят в рамките на 3 работни дни;

Срокът за изготвяне на разрешителното тече от момента на заплащане на данък таксиметров превоз за съответния период.

Заповед за пракратяване на категория на туристически обект

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че е издадена Заповед за прекратяване категорията на следният туристически обект:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №3124/01.11.2018г. за прекратяване категория на - стая за гости
"Киров" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.21 вх.3 ет.1 ап.2;

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

Заповеди за прекратяване на категория на туристичиски обекти

 

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на следните туристически обекти:

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма

            Заповед №2973/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бар-боулинг "Атлантис" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

Заповед №2979/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "Джовани" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ангел Димитров" №58;

            Заповед №2980/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Фонтана" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" бл.332-партер;

            Заповед №2981/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "Бон Апети" с адрес гр. Бургас бул. "Стефан Стамболов" №43;

Заповед №2982/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Вебо" с адрес гр. Бургас ж.к. "Изгрев" до бл.22;

Заповед №2983/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафе-клуб "Бачиг" с адрес гр. Бургас ул. "Съединение" №7;

Заповед №2984/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Парккът" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" зона Б бл.70-II;

Заповед №2985/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Фаст-фууд "Искендер кебап" с адрес гр. Бургас ул. "Ген. Гурко";

Заповед №2986/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бистро "КИШ" с адрес гр. Бургас ж.к. "Зорница" бл.78;

Заповед №2974/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Фаст-фууд "Сабуей" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд", обект №2 - мецанин;

Заповед №2975/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Класически ресторант "Дон Домат" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд" - мецанин;

Заповед №2976/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Хола кафе" с адрес гр. Бургас Местност "За баните" - Търговски център "Странд" - мецанин;

Заповед №2977/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафене "Авангард" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков" бл.147-партер;

Заповед №2978/16.10.2018г. за прекратяване категория на - Бар-клуб "Нептун" с адрес гр. Бургас, Приморски парк - Централен плаж;

 

            На основание чл. 137 ал. 1 т.2 от Закона за туризма

            Заповед №2952/15.10.2018г. за прекратяване категория на - кафене
"Кафе Де Париж" с адрес гр. Бургас ж.к. "Меден Рудник" №бл.216 - партер;

          Заповед №2951/15.10.2018г. за прекратяване категорията на - семеен хотел "Бижу/Bizhu" с адрес гр. Бургас ул. "Г. С. Раковски" №39.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в  Дирекция "Икономика и стопански дейности" - ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19.

 

 

Срок за инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 10.05.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 02.04.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 15.02.2018г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 02.01.2018г. Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Kомисията по реклама

         На 07.12.2017г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Заседание на Комисия по реклама

На 09.06.2017г. (петък) в 10.30 часа в сградата на Община Бургас, ул."Александровска"№26, стая №403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

 

В съответствие с изискванията на чл.31, ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 26.05.2017г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 03.04.2017г.

Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

 

 

Заседание на Kомисията по реклама

 

         На 18.08.2016г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

 

Уведомление

         В изпълнение на чл. 31 ал. 2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас НРИДТОБ ,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че със свое решение на  Комисията по реклама определи  срок за подаване на предложения по чл.31 НРИДТОБ по обявените свободни позиции за поставяне на РИЕ към 01.07.2016г., до 18 часа на 08.08.2016г.

 

Списък със свободни позиции

Обявяването на списък със свободни позиции ще се извърши след  заверка на схема за разполагане на рекламно-информационни елементи на общински терен от Главния Архитект на Община Бургас за 2016г. 

 

Заседание на комисията по реклама

На 27.01.2016г. (сряда) в 10,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

 

         В съответствие с чл.31 ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 08.01.2016г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас за позиция т.107 от списъка на свободните позиции по схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2015г.

         Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ

На 08.04.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за следните позиции:

  • - Позиция № 12 (кв. Сарафово) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Изгрев";
  • - Позиция №2 (схема №1) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение";
  • - Позиция №3 (схема №1) от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение";

 

Заседание на Комисия по чл.56 от ЗУТ

На 11.03.2014г. от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая №105, ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за позиция №7 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение“. 


Заседание на комисията по чл.56 от ЗУТ

На 30 януари 2014г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани инвестиционните предложения на заявители, кандидатстващи за следните позиции:

-         Позиция №27 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Приморие“.

-         Позиция №9 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2014г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Зора“.

Заседание на Комисия по реклама

На 27.11.2013г. (сряда) в 11,00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Срок за подаване на инвестиционни предложения пред Комисия по реклама

В съответствие с чл.31 ал.2 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, уведомяваме всички заинтересовани лица, че 12.11.2013г. е крайният срок за подаване на предложения за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас, по списък на свободните позиции по схемата за поставяне на РИЕ, обявен на 01.10.2013г.

Предложението следва да се подаде в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 ч. до 18 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас.

Заседание на Комисия по чл.56 от ЗУТ

На 11.09.2013г. (сряда) от 9.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 стая №105 ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения на заявители, кандидатстващи за позиции №18 от одобрената от главния архитект годишна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Изгрев“.

Заседание на Комисия по реклама

На 10.09.2013г. (вторник) в 09,30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

Публикувано на 01.04.2013год.

На 09 април 2013г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат разгледани и класирани инвестиционни предложения на заявители, кандидатстващи за позиции №2 и №4 от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение“.


Заседание на Комисията по реклама на 30.08.2012г. (четвъртък)

На 30.08.2012 г. (четвъртък) в 09,30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая № 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас/НРИДТОБ/.

Публикувано на 22.02.2012 г.

Във връзка с продължаване сесията на Общински съвет-Бургас на 23.02.2012г., заседанието на Комисията по реклама, насрочено за същата дата се отлага за 01.03.2012г. в 9,30 часа в стая №105 в сградата на Община Бургас: ул. "Александровска" №26.

Публикувано на 16.02.2012 г.

На 23 февруари 2012 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдат разгледани инвестиционни предложения по чл.31 от НРИДТОБ.

Публикувано на 03.01.2011 г.

Във връзка с влизане в сила на приетата на заседание на Общински съвет - Бургас - Протокол № 43 от 09.12 и 14.12.2010 година Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА, списъкът със свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи, по чл.27 ал.2 от цитираната наредба ще бъде обявен на 10.01.2011 год.

Дирекция "Икономика и стопански дейности"

Публикувано на 5 февруари 2010 г.

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията  по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

Публикувано на 5 март 2009 г.

Уведомяваме Ви, че поради  предстояща  реконструкция, считано от 13.03.2009г. ще бъде преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Кирил и Методий" и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка за к-с "Меден рудник", за неопределен срок, до приключване на строително-монтажните дейности.

свали като pdf разглеждания: 26333 последна промяна: 10:08:00, 12 декември 2018