Закони и наредби

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Държавен вестник

Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)


ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)


НАРЕДБИ - ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

За актуална информация на сайта http://burgascouncil.org (ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС)

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

свали като pdf разглеждания: 98251 последна промяна: 10:54:14, 26 март 2019